03 Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw

Logistiek is een belangrijk onderdeel van het bouwen. Door de bouwlogistiek slimmer te organiseren is veel financiële en maatschappelijke winst te behalen: minder materiaalverlies, meer veiligheid, minder verkeer, minder uitstoot van CO2 en minder overlast voor gebruikers van infrastructuur en omwonenden. Daarom stimuleert Rijkswaterstaat, als opdrachtgever in de bouw, de verbetering van de logistiek.

Rijkswaterstaat stimuleert efficiënte en duurzame logistiek

Rijkswaterstaat besteedt de realisatie (onderhoud en aanleg) van GWW-werken uit aan private partijen. Onze aannemers zijn verantwoordelijk de uitvoering van alle werkzaamheden dus ook voor de logistiek. Om de veiligheid te verhogen, de overlast en CO2-uitstoot te beperken stimuleert Rijkswaterstaat een efficiënte en duurzame logistiek bij de aannemers. Dat doen we door:

  • Het toepassen van criteria bij aanbesteding van aanleg en onderhoud, zoals beperking overlast van bouwverkeer en veiligheid en het stimuleren van duurzame maatregelen; 
  • Het bevorderen van samenwerking, waaronder het delen van kennis tussen opdrachtgevers en bouwprojecten. Het gaat hierbij zowel om publieke als om private opdrachtgevers.

Samenwerken aan efficiënte en duurzame logistiek

Het ministerie van IenW heeft daarom in oktober 2017 de Green Deal logistiek in de bouw ondertekend, samen met ongeveer twintig andere partijen. In deze deal gaat het om het slimmer inrichten van transportstromen van en naar de bouwplaats. Het gaat daarbij om materiaal, materieel en personeel.

De eerste actie is gestart: een aantal opdrachtgevers, aannemers en kennisinstellingen verkennen welke verbeteringen in de aanbesteding gerealiseerd kunnen worden met het oog op betere bouwlogistiek.

De Green Deal logistiek in de bouw hangt samen met de Green Deal GWW - deze richt zich op goed omgevingsmanagement in de pre uitvoeringsfase, de Green Deal Het Nieuwe Draaien - deze richt zich op het beperken van emissies op de bouwplaats en de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek - deze richt zich op het beperken van emissies in de stad.

Meer informatie kunt u vinden op de website van De Laatste Meter en op de website van Logistiek in de Bouw.

Heeft u vragen of suggesties voor verbetering van logistiek in de bouw? Laat het ons weten via de Servicedesk Zakelijk.