02 Publicaties

Op deze pagina vindt u alle publicaties over het LVO-model.

Nederlandstalige publicaties

LVO: optimalisatie onderhoud binnen handbereik
pdf 425 kB / april 2016

  • Samenvatting: het onderhoud van infrastructuur krijgt op dit moment voorrang boven de bouw van nieuwe infrastructuur. Het LVO-model dient om onderhoudsbeslissingen te motiveren. Minder onderhoud of juist intensiever onderhoud, wat levert dat op?

Onderhoudsoptimalisatie
pdf 271 kB / april 2016

  • Samenvatting: het modelleren en optimaliseren van onderhoud aan civieltechnische kunstwerken ten behoeve van het opstellen van een instandhoudingsplan.

Engelstalige publicaties

Model of lifetime-extending maintenance (LEM)
pdf 369 kB / april 2016

  • Samenvatting: a maintenance model is presented in which both the interval of lifetime extension and the interval of preventive replacement can be optimised. The LEM-model can be used to minimise the life-cycle cost of investment and maintenance in both the design and use phase.

Optimal replacement decisions for structures under stochastic deterioration
pdf 126 kB / april 2016

  • Samenvatting: the subject of this paper is determining optimal replacement decisions for components under stochastic detorioration. By using the average costs per unit time, the discounted costs over an unbounded horizon, and the equivalent average costs per unit time, the cost of preventive maintenance can be balanced against the cost of corrective maintenance.

Two probabilistic life-cycle maintenance models for deteriorating civil infrastructures
pdf 516 kB / april 2016

  • Samenvatting: the purpose of this paper is to describe and compare two maintenance models for deteriorating civil infrastructures that can be used to insure an adequate level of reliability at minimal life-cycle cost.

Environment-friendly maintenance of protective paint systems at lowest costs
pdf 272 kB / april 2016

  • Samenvatting: this paper presents the way Rijkswaterstaat deals with the maintenance of protective paint systems on steel structures. The maintenance strategy used in the Netherlands is based on functional requirements specified in technical regulations. The maintenance of paints on steel is considered with emphasis on the use of the LEM model.