03 Video's

Een blik in de BIM-dataroom (tutorial)

De BIM-dataroom geeft de opdrachtnemer die het project uitvoert snel inzicht en toegang tot de projectgegevens van het bestaande areaal. De film laat zien welke bewerkingen je moet uitvoeren om zo’n verBIMde dataroom te maken. De BIM-dataroom is ontwikkeld voor het project Traverse Harlingen.

SCÈNE 1 

De BIM-dataroom geeft je, al voordat een opdrachtnemer het project uitvoert, snel inzicht en toegang tot de projectgegevens van het bestaande areaal.

Noodzakelijke documenten, zoals rapporten en nota’s, worden verzameld en beheerd in een document-manaqementsysteem. De documenten gaan over de bestaande en de geplande toekomstige situatie. Uiteraard gaat dit samen met de functies en eisen die je daaraan stelt.

Alle bestanden zijn gestructureerd opgeslagen en ingedeeld volgens de Werkwijzer Aanleg van Rijkswaterstaat. In totaal gaat het al snel om duizenden, bij grote projecten zelfs tienduizenden documenten.

Als je documenten zoekt, moet je de juiste term in het zoekscherm invullen. Of je zoekt de mapstructuur af. Zo kan je na vaak lang zoeken een rapport vinden over bijvoorbeeld een archeologisch vooronderzoek van het gebied waar gebouwd gaat worden.

SCÈNE 2 

Dankzij de BIM-database in de projectomgeving kun je deze documenten, samen met andere informatie uit de Rijkswaterstaat-bronsystemen, ontsluiten. Door middel van een geografische kaart gaat dit nu veel sneller, eenvoudiger en eenduidiger.

Met een webbrowser benader je de BIM-projectomgeving. Daar kom je als je in de BIM-database van de projectomgeving het juiste project kiest. In dit geval Traverse Harlingen. Je ziet dan een kaart van de projectomgeving en zoomt in op het gekozen projectgebied. In de BIM-projectomgeving vraag je op gestructureerde wijze snel alle informatie op die je nodig hebt.

Ben je op zoek naar een overzicht van alle luchtfoto’s van het projectgebied? Zet dan de kaartlaag met luchtfoto’s aan en selecteer de juiste locatie. De luchtfoto opent in een nieuw venster. Met inzoomen of roteren krijg je een gedetailleerd beeld van het projectgebied. Zo toont de kaartlaag met cyclorama’s een overzicht van de beschikbare 360 graden-beelden van het project. Je navigeert nu eenvoudig naar het gewenste punt op de kaart. Er opent een nieuw venster. Van daaruit navigeer je naar de volgende locatie. Zoek je ook sonderingsinformatie? Vink dan de juiste kaartlaag aan, navigeer naar de gewenste locatie en open het sonderingsdocument met een muisklik. De structuur waarin alle informatie zich bevindt, is vastgelegd en wordt beheerd in een electronische bibliotheek.

SCÈNE 3 

De OTL of objecttypenbibliotheek geeft je een algemene en eenduidige beschrijving van het areaal dat Rijkswaterstaat beheert. Hierin zie je duidelijk hoe de objecten in het areaal verbonden zijn met elkaar. In de BIM-projectomgeving zie je deze relaties terug als boomstructuur.

SCÈNE 4 

Met de kaartinterface heb je de beschikking over extra tools waarmee je informatie over objecten kunt krijgen. Dat doe je door binnen een bepaald gebied alle objecten op te vragen of door te filteren op een bepaald type object. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bepaald soort kunstwerk.

SCÈNE 5 

In de BIM-database is ook informatie beschikbaar over de toekomstige situatie. Dit betreft bijvoorbeeld de projectbegrenzing en de geometrische ontwerpen van de bouwwerken.

SCÈNE 6 

Ook de eisen, die aan een nieuw object worden gesteld, zijn beschikbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maximale hoogte van de bovenkant van de spoorlijn.

SCÈNE 7 

Vanuit de BIM-projectomgeving draag je zowel de bestaande als de toekomstige situatie aan de opdrachtnemer over. Dit doe je door middel van het exporteren van een container met bestanden.

Bij de realisatie van het project actualiseert een opdrachtnemer de gegevens door via de BIM-projectomgeving eenzelfde soort container met nieuwe informatie te leveren. Nu kan je verschillen detecteren tussen de vorige en de nieuwe situatie en is het eenvoudig om de vorderingen van het bouwproject te volgen.

De dataroom en BIM-database standaardiseren de gegevens die Rijkswaterstaat uitwisselt met de opdrachtnemer. Op deze manier is informatievoorziening bij aanlegprojecten een stuk eenvoudiger en behoren communicatiefouten tot het verleden. Dankzij standaard informatie-uitwisseling wordt na aanleg het areaal eenduidig en conform de bouw opgeleverd en direct in de BIM-database van Rijkswaterstaat opgeslagen. Zo blijft de objectinformatie gedurende de hele levenscyclus van een bouwwerk bewaard.

Bouwwerk Informatie Management


Dames en heren. Hier volgt een mededeling aan iedereen die mee wil werken aan een betere en veilige mobiliteit in onze maatschappij. Onze spreekwoordelijke trein vertrekt binnen enkele ogenblikken. U wordt vriendelijk verzocht uw plaatsen in te nemen. De eindbestemming van deze reis zal een digitale maquette van de hele Nederlandse infrastructuur zijn waarin de doorstroming zichtbaar wordt. Wij wensen u een goede reis!

Inmiddels zijn we onderweg, maar instappen is ook nu nog mogelijk. Digitaal samenwerken is essentieel om goede beslissingen te kunnen nemen over nieuwbouw, het beheer en het onderhoud van onze wegen en spoor.

Samenwerken tussen alle betrokkenen. Daarbij wordt alle relevante informatie op een gestructureerde en uniforme wijze uitgewisseld. De informatie wordt eenmalig ingewonnen en meervoudig gebruikt. Het doel is dat informatie gedurende de hele levenscyclus van het bouwwerk beschikbaar is in een digitale maquette.

Dat kan met een BIM. Een Bouwwerk Informatie Model.

ProRail en Rijkswaterstaat zijn die samenwerking inmiddels aangegaan. Samen met betrokken bouwpartners wordt er gewerkt met een BIM. Op basis van een open standaard. In de eerste fase is het hoofddoel om de informatievoorziening te vereenvoudigen bij de aanleg van projecten. Zo toetsen we BIM in de praktijk bij projectorganisaties en beheerorganisaties. En is het werk op de bouwplaats makkelijker en inzichtelijker te volgen.

Maar op termijn, als we richting de eindbestemming van onze reis komen, dan zal ook actuele informatie over verkeerbelastingen en reizigersstromen in samenhang zichtbaar worden met de digitale maquette. De effecten van uitbreiding en onderhoud kunnen worden gesimuleerd. Zo kan betere informatievoorziening helpen om complexe afwegingen te maken over uitbreiden, beheren en onderhouden van wegen en spoor.

Tijdens onze reis komen we verschillende tussenstations tegen. Een daarvan is de ILS. De Informatie Leverings Specificatie. Daar zijn we nu in 2012 aangekomen. ILS is een onderdeel van een contract, waarin wordt afgesproken wie, hoe en wanneer, welke informatie over een bouwproject aanlevert.

De volgende tussenstations die we in 2014 bereiken is uniform en gestructureerd vastgelegd welke informatie van spoor en wegen we nodig hebben. In de ILS is dan de informatie vastgelegd over Areaal, Assetmanagement, System Engineering Contractmanagement en Prestatiemanagement.

Neem het Areaal. Daarmee bedoelen we de verzameling van alle fysieke bouwonderdelen die samen de infrastructuur vormen. Dus bijvoorbeeld de brug als onderdeel van het infranetwerk, de brug als geheel en de specifieke onderdelen van de brug. Omschreven staat de verzameling van objecten, de eisen de prestaties, de documenten en bibliotheken in een bepaald beheergebied. Met deze verzamelde informatie kun je zo zien wanneer een bepaald onderdeel van de infrastructuur aan onderhoud toe is. Bijvoorbeeld bij deze brug. Een hele verbetering dus.

Nu nog wordt gewerkt met de bestaande open standaarden en structuren. Ze vormen de basis voor een toekomstige definitieve open standaard voor de hele infra sector, waarin Bouw Informatie van verschillende softwaresystemen gestructureerd en uniform wordt uitgewisseld. Deze wordt verder ontwikkeld met alle relevante koplopers in het veld met als doel ze ook binnen de EU als norm gedragen te krijgen.

De weg naar digitaal samenwerken en virtueel bouwen leidt ons naar betere kwaliteit van de infrastructuur. Het sluit aan bij de maatschappelijke behoeften aan duurzame oplossingen en het verbindt de verschillende functies die onze openbare ruimte heeft.

De BIM trein rijdt inmiddels. Hij is onderweg. Rijkswaterstaat en ProRail roepen de koplopers op om ook in te stappen. En samen ervaring op te doen hoe we bij kunnen dragen aan duurzame slimme oplossingen voor vlotte en veilige mobiliteit.

Dames en heren, hartelijk dank voor uw vertrouwen in het bouwen aan betere en veilige mobiliteit in onze maatschappij. Wij nodigen u uit om ook de volgende keer weer met ons mee te reizen. Wij wensen u een plezierige voortzetting op weg naar de eindbestemming van uw reis.

Hét BIM. Dé digitale maquette voor de gehele infrastructuur in Nederland.