02 Producten en standaarden

BIM-producten en standaarden

Voor het toepassen van Bouwwerk Informatie Management (BIM) ontwikkelen we producten die het mogelijk maken om actuele, betrouwbare en complete informatie tussen bouwpartners uit te wisselen.

Informatieleveringsspecificatie (ILS)

In de ILS, onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en -nemer, is de overdracht van gegevens gespecificeerd. Dit contractdocument waarborgt een uniforme uitwisseling van informatie over bouwwerken tussen Rijkswaterstaat en de marktpartij. 

Het document bevat afspraken over: 

  • het leveringsproces 
  • de verantwoordelijkheden van opdrachtnemer en opdrachtgever op het gebied van informatielevering 
  • de wijze van overdracht van de informatie (COINS
  • de frequentie van de overdracht en 
  • de toe te passen (open)standaarden

Door het gebruik van de ILS is Rijkswaterstaat op de hoogte van de actuele samenstelling van het areaal.

VISI

Op ieder moment weten hoe, wanneer en welke besluiten zijn genomen en wie waarvoor verantwoordelijk is, is van groot belang in infrastructuurprojecten. Om deze ambitie waar te maken schrijft Rijkswaterstaat het gebruik van VISI voor in projecten. VISI is de Nederlandse (open) standaard voor communicatie en informatieoverdracht bij bouwprojecten. VISI structureert, bewaakt en bewaart communicatieafspraken.

Objecttypenbibliotheek (OTL)

Uitwisselen van digitale informatie met marktpartijen is alleen mogelijk als iedereen dezelfde taal spreekt. De ontwikkeling en het gebruik van de OTL draagt eraan bij dat ketenpartners over de hele levenscyclus van een bouwwerk dezelfde taal spreken. 

Rijkswaterstaat schrijft daarom het gebruik van de OTL voor in de ILS. De OTL gaat uit van het principe eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik. In de bibliotheek staan definities van relevante objecttypen van Rijkswaterstaat. Het is het kennissysteem dat informatie over objecten ontsluit. Op nationaal niveau is de OTL gekoppeld aan de Nederlandse conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving CB-NL.

COINS

Voor uitwisseling van gegevens tussen de marktpartij en Rijkswaterstaat wordt gebruik gemaakt van COINS. COINS structureert en legt informatie vast in een BIM-container-uitwisselformaat.

BIM loket

Het BIM Loket is een samenwerking van organisaties die open BIM-standaarden beheren. Het loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector en is het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden.