01 Internationaal

Internationaal

Samen met een aantal andere landen werkt Rijkswaterstaat in Europa aan de ontwikkeling van Bouwwerk Informatie Management (BIM). We doen dat in diverse programma’s en projecten.

Virtual Construction for Roads

Virtual Construction for Roads (V-con) is een door de EU gecofinancierde project. Het heeft software tooling opgeleverd die gestructureerde (linked) data kan integreren. Twee semantic web/ linked data specialisten hebben ieder hun eigen oplossing gebouwd. De tooling maakt het mogelijk data gestructureerd volgens verschillende structuren bij elkaar te brengen in één data-omgeving, de zogeheten Common Data Environment. Detail informatie is terug te vinden op de pagina Virtual Construction for Roads (English).

Partners in V-Con waren:

  • Trafikverket (Zweedse wegen- en spoorautoriteit)
  • CSTB (Frans onderzoeksinstituut op gebied van virtueel bouwen)
  • TNO (Nederlands onderzoeksinstituut op gebied van virtueel bouwen)
Het project is inmiddels afgerond en als 'excellent' door de EC beoordeeld.

IFC alignment

De Industry Foundation Classes (IFC) is een open bestandsformaat voor het uitwisselen van informatie van bouwwerken. In samenwerking met buildingSMART IFC-extensie voor de gww-sector ontwikkeld voor de overdracht van alignment-informatie.
Deze is extensie is in beheer van buildingSMART International.

Conférence Européenne des Directeurs des routes

Rijkswaterstaat was initiatiefnemer en voorzitter van de taakgroep Standardisation of Information (2012-2015) van de Conférence Européenne des Directeurs des routes (CEDR).

Hieruit voortgekomen is de zogeheten CEDR-BIM-onderzoekscall 2015. Het Interlink consortium onderzoekt en ontwikkelt een eerste versie van een Europese Objecttypenbibliotheek voor wegen.

Lees meer voor informatie ook het artikel Open information exchange at National Road Authorities and need for EU BIM Policy.

Samenwerking BuildingSMART

BuildingSMART International is een internationaal netwerk van experts die als doel hebben open standaarden voor de bouwsector te ontwikkelen. Rijkswaterstaat is hierin actief en presenteert relevante delen van haar werk in dit netwerk en is lid van de stuurgroep van de infraroom.

EU Task Group

De EU Task Groep is een samenwerking tussen EU-overheidspartijen die de implementatie van BIM in de Europese Unie willen bevorderen.

De EU BIM Task Group heeft EU-subsidie ontvangen en een handboek voor BIM-implementatie voor Europese overheden opgeleverd. In dit handboek zijn minimum vereisten en best practices opgenomen. Bezoek voor meer informatie de website van EU BIM Task Group en het handboek.

CEN TC 442

In CEN verband wordt gewerkt aan het ontwikkelen van Europese standaarden voor de bouw. Rijkswaterstaat is actief in verschillende werkgroepen waaronder: informatie-uitwisseling en datadictionaries.

ISO ICDD (Information Container Data Drop)

In ISO verband heeft Rijkswaterstaat initiatief genomen voor het ontwikkelen van een ISO standaard op grond van informatieuitwisseling. Deze ISO wordt een internationale doorvertaling van de nederlandse COINS standaard.

Onderliggende pagina's