Bouwwerk Informatie Management

Bouwwerk Informatie Management

Bouwwerk Informatie Management (BIM) is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Eenmalig inwinnen van data en meervoudig gebruiken en delen van informatie staat centraal. Binnen Rijkswaterstaat zorgt het programma AIRBIM voor de ontwikkeling en uitrol van AIRBIM-oplossingen.

Aanleg- en onderhoudsprojecten uitbesteed

Rijkswaterstaat besteedt aanleg- en onderhoudsprojecten uit aan de markt. We bouwen niet meer zelf, maar sturen op het proces.

Juiste keuzes

Voor het maken van de juiste keuzes over aanleg en onderhoud heeft Rijkswaterstaat actuele, betrouwbare en complete areaalinformatie nodig. Die informatie moet, tijdens elke fase van de levenscyclus van een bouwwerk, gestructureerd, uniform en meervoudig uit te wisselen zijn met ketenpartners. Het programma AIRBIM richt zich op het standaardiseren en uniformeren van de manier waarop de data over het areaal wordt beschreven, ingewonnen, bewaard, beheerd en uitgewisseld.

Projecten die gebruik maken van AIRBIM-oplossingen

AIRBIM-oplossingen worden binnen het programma ontwikkeld, gestandaardiseerd en geïmplementeerd in de aanleg en onderhoud en VenR projecten van Rijkswaterstaat. Het programma ondersteunt de project- en beheerorganisaties van BIM-projecten bij de invoering.

Bekijk hieronder welke projecten gebruikmaken van AIRBIM-oplossingen.

Wat is BIM?

Staat BIM voor Bouwwerk Informatie Management, Bouwwerk Informatie Modellering of voor Bouwwerk Informatie Model? Lees het op de kenniskaarten BIM van de Bouwinformatieraad (BIR).

Onderliggende pagina's