Bouwwerk Informatie Management

Bouwwerk Informatie Management

Bouwwerk Informatie Management (BIM) is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Eenmalig inwinnen van data en meervoudig gebruiken en delen van informatie staat centraal.

Aanleg- en onderhoudsprojecten uitbesteed

Rijkswaterstaat besteedt aanleg- en onderhoudsprojecten uit aan de markt. We bouwen niet meer zelf, maar sturen op het proces.

Juiste keuzes

Voor het maken van de juiste keuzes over aanleg en onderhoud heeft Rijkswaterstaat actuele, betrouwbare en complete areaalinformatie nodig. Die informatie moet, tijdens elke fase van de levenscyclus van een bouwwerk, gestructureerd, uniform en meervoudig uit te wisselen zijn met ketenpartners. Daar gebruiken we BIM voor. Het programma AIRBIM richt zich op het opslaan, beheren en ter beschikking stellen van areaalinformatie voor heel Rijkswaterstaat en daarbuiten.

BIM-projecten

BIM wordt toegepast in alle nieuwe Design-, Build-, Finance- en Maintainprojecten (DBFM) en in het Prestatiecontract van Zuid-Nederland. Binnen Rijkswaterstaat zorgt het programma AIRBIM voor de ontwikkeling en uitrol van BIM. Het programma ondersteunt de project- en beheerorganisaties van BIM-projecten bij de invoering. Het stelt softwarehulpmiddelen, standaarden, modellen, toetsing, opleiding en begeleiding voor BIM in de vorm van handleidingen en tools ter beschikking. 

Bekijk welke projecten gebruikmaken van AIRBIM-oplossingen.

Wat is BIM?

Staat BIM voor Bouwwerk Informatie Management, Bouwwerk Informatie Modellering of voor Bouwwerk Informatie Model? Lees het op de kenniskaarten BIM van de Bouwinformatieraad (BIR).