Bouwwerk informatie management

Bouwwerk Informatie Management

Bouwwerk Informatie Management (BIM) is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers. Eenmalig inwinnen van data en meervoudig gebruiken en delen van informatie staat centraal.

Aanleg- en onderhoudsprojecten uitbesteed

Rijkswaterstaat besteedt aanleg- en onderhoudsprojecten uit aan de markt. We bouwen niet meer zelf, maar sturen op het proces.

Juiste keuzes

Voor het maken van de juiste keuzes over aanleg en onderhoud heeft Rijkswaterstaat actuele, betrouwbare en complete areaalinformatie nodig. Die informatie moet, tijdens elke fase van de levenscyclus van een bouwwerk, gestructureerd, uniform en meervoudig uit te wisselen zijn met ketenpartners. En daar gebruiken we BIM voor. Dit doet BIM in nauwe samenwerking met AIR2020. Dit programma richt zich op het opslaan, beheren en ter beschikking stellen van areaalinformatie voor heel Rijkswaterstaat en daarbuiten.

BIM-projecten

BIM wordt toegepast in alle nieuwe Design-, Build-, Finance- en Maintainprojecten (DBFM). De voorbereiding van BIM in Prestatiecontracten is in volle gang. Binnen Rijkswaterstaat zorgt het programma BIM voor de ontwikkeling en uitrol van BIM. Het programma ondersteunt de project- en beheerorganisaties van BIM-projecten bij de invoering van BIM. Het stelt softwarehulpmiddelen, standaarden, modellen, toetsing, opleiding en begeleiding voor BIM in de vorm van handleidingen en tools ter beschikking. 

Bekijk welke projecten in BIM al worden uitgevoerd.

Wat is BIM?

Staat BIM voor Bouwwerk Informatie Management, Bouwwerk Informatie Modellering of voor Bouwwerk Informatie Model? Lees het op de kenniskaarten BIM van de Bouwinformatieraad (BIR).

Video

Bekijk hier de video's over Bouwwerk Informatie Management.