05 Handleidingen en tools

Handleidingen en tools

Werken met Bouwwerk Informatie Management (BIM) brengt andere werkwijzen met zich mee. Rijkswaterstaat stelt een aantal handleidingen en tools ter beschikking die de markt nodig heeft om te kunnen BIMmen.

OTL-releases

Handleidingen

Tools

BIM-validatietool

De BIM-validatietool is een hulpmiddel om de kwaliteit van de gegevens, die in een aanlegproject worden uitgewisseld, te verhogen. Met de BIM-validatietool voert u automatisch controles uit op een BIM-container. Let op: het aantal en type controles is niet allesomvattend. Op een later tijdstip kunnen er alsnog tekortkomingen aan het licht komen. Meer informatie vindt u in de disclaimer. De BIM-validatietool is beschikbaar via het webportaal Rijkswaterstaat. Momenteel wordt de tool vervangen door een nieuwe tool en worden er in deze versie geen veranderingen meer doorgevoerd. Zodra de nieuwe tooling gereed is, zal dat op deze pagina worden vermeld.

Aanvraag autorisatie BIM-validatietool

De autorisatieaanvraag van de BIM-validatietool kunt u doen bij de projectleider van het IPM-team waar u voor werkt. U moet rekening houden met een doorlooptijd van circa 10 werkdagen. Het indienen van informatieverzoeken kan per e-mail.

Documenten

Op deze pagina worden regelmatig nieuwe BIM-handleidingen of -tools geplaatst.