04 Vaarwegen

onderliggende pagina's

Richtlijnen vaarwegen

Rijkswaterstaat houdt zich aan richtlijnen bij het ontwerpen van vaarwegen en het plaatsen van scheepvaarttekens. Zo maken we de vaarwegen veilig voor de scheepvaart.

Richtlijnen Vaarwegen 2011

Rijkswaterstaat moet vaarwegen ontwerpen en inrichten volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2011. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we sluizen, bruggen en binnenhavens moeten bouwen, onderhouden en bedienen. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk. De richtlijnen (PDF, 9,82 MB) gelden voor vaarwegen tot en met CEMT-klasse V.

Richtlijnen voor vaarwegen van de klassen VIa en VIb zijn opgenomen in een supplement (PDF, 223,16 kB).

Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008

Voor de scheepvaart gelden, net als voor het wegverkeer, verkeersregels. Eenduidige verkeerstekens langs de vaarweg, zoals borden, seinlichten en drijvende markeringen, geven schippers duidelijkheid. Op deze manier kunnen schepen veilig varen. De verkeerstekens plaatsen we volgens de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 (PDF, 828,93 kB).

Boei_600x300

Een boei in de zee
Vuurtoren_600x300

Lichtbaken bij de haven van Scheveningen

Stuur door