01 Stroefheidsmetingen

Stroefheidsmetingen

De mate van stroefheid van het wegdek is belangrijk voor veilig weggebruik. Stroefheid is een van de contracteisen bij het aanleggen van wegdek. Tot nu toe heeft Rijkswaterstaat de stroefheid gemeten met de RAW proef 72. Per 1 maart 2017 meet Rijkswaterstaat de stroefheid voor de jaarlijkse monitoring met de Side Way Force-methode.

De nieuwe meetmethode

De nieuwe Side Way Force-methode, waarbij het wiel onder een hoek van 20 graden met het wegdek meet, wordt al door 9 andere Europese landen gebruikt. Door de overgang wordt aangesloten op ontwikkelingen van Europese harmonisatie. Meetgegevens zijn op deze manier makkelijker uitwisselbaar. Verder zorgt de overgang ervoor dat we kunnen profiteren van internationale kennis en innovaties.

Een auto met de nieuwe meetapparatuur

Wat betekent de nieuwe meetmethode voor u?

Bent u aannemer of een infrabedrijf? Dan is het belangrijk om te weten dat Rijkswaterstaat de contracten met ingang van medio 2017 aanpast aan de nieuwe meetmethode. De aanpassing van contracten verloopt als volgt:

  • Bij nieuwe contracten wordt de SWF voorgeschreven voor deklagen ouder dan 12 maanden.
  • Voor bestaande contracten is de intentie om ook naar SWF over te gaan, mits het niet tot praktische bezwaren leidt.

Voor oplevering wordt vooralsnog Proef RAW 72 ingezet omdat er nog geen norm is bepaald voor jonge deklagen en Rijkswaterstaat hiervoor onderzoek uitvoert.

Samenwerking met Bouwend Nederland

Voor de overgang naar de nieuwe meetmethode heeft Rijkswaterstaat samen met Bouwend Nederland de nieuwe interventiewaarden voor onderhoud vastgesteld.

Meer informatie

Onderliggende pagina's