Autosnelwegen

onderliggende pagina's

Richtlijnen autosnelwegen

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbetering van het hoofdwegennet van Nederland.

Voor het aanleggen van nieuwe snelwegen hanteert Rijkswaterstaat richtlijnen. Onder meer voor ontwerp, inrichting van verlichting en de capaciteitsbepaling.

Kader Verkeersveiligheid
Voor borgen verkeersveiligheid bij aanleg- en onderhoud pdf 3 MB / april 2016
Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2014
Uitgangspunten voor de basiskwaliteit van autosnelwegen pdf 2 MB / april 2016
Handboek Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen
Capaciteitswaarden voor aanleg en management van infrastructuur pdf 834 kB / april 2016
ROA Verlichting
Richtlijn voor het ontwerp van verlichting op autosnelwegen pdf 978 kB / april 2016
Handreiking Bewegwijzeringsschema's
Informatie over de bewegwijzering van de autosnelwegen pdf 12 MB / maart 2017
Richtlijn Hectometrering
Richtlijn voor plaatsaanduiding in knooppunten en aansluitingen pdf 2 MB / januari 2017
Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010 + erratum
Richtlijn voor verzorgingsplaatsen 2010 pdf 2 MB / februari 2017

Overige richtlijnen zijn te vinden op de kennisbank van kennisplatform CROW.

Gerelateerde onderwerpen

Stuur door

onderliggende pagina's