Alkali-silicareactie in beton

Alkali-silicareactie in beton

Constructies kunnen worden aangetast door de alkali-silicareactie (ASR). Dit is een chemische reactie die beton aantast. Het optreden van ASR kan op termijn leiden tot constructieve risico’s. Bovendien is het beheersen van de gevolgen van ASR kostbaar.

Er is Rijkswaterstaat daarom veel aan gelegen om dit soort risico’s voor nieuwe constructies te voorkomen en voor bestaande constructies tijdig ASR te onderkennen en te kunnen beoordelen.

Handboek ASR

Alkali-silicareactie (ASR) is een schademechanisme dat het beton inwendig uit elkaar drukt. Het gaat hierbij om een reactie tussen alkali (vooral uit het cement) en silica (vooral uit het zand en grind). De reactie trekt water aan en de gevormde gel gaat hierdoor zwellen. Zo wordt het beton van binnen uit kapot gedrukt. Dat kan soms, naast scheuren en vervormingen, leiden tot onveilige constructies.

Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opstellen van goede regelgeving om de risico’s te kunnen beheersen. Samen met de CUR zijn aanbevelingen opgesteld voor zowel het voorkomen van deze schade in nieuwe constructies als voor het beoordelen van bestaande constructies. Bovendien heeft Rijkswaterstaat een handboek opgesteld om dit soort schade tijdig te herkennen bij inspecties.

Inspectie op ASR

Rijkswaterstaat wil graag ook andere Nederlandse opdrachtgevers in staat stellen hun constructies te (laten) inspecteren op ASR. Er is ook een Engelse vertaling van de CUR-aanbeveling 89 beschikbaar voor het voorkomen van ASR aan bestaande constructies. Dat is handig indien u samenwerkt met internationale partijen.