Evaluatietools verkeersmanagement

Evaluatietools verkeersmanagement

Op deze pagina vindt u programma's om het evalueren van verkeersmanagement makkelijker te maken. Met FLASH/FLEXSYT-II- kunnen microscopische simulaties worden uitgevoerd. MARPLE is een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel. Met MoniGraph kunnen verkeersdata worden verwerkt en daaruit verkeerskundige indicatoren worden berekend.

  1. MARPLE is de afkorting van Model for Assignment and Regional Policy Evaluation. Het is een macroscopisch dynamisch toedelingsmodel waarmee de verkeersafwikkeling en de effecten van verkeersmanagementmaatregelen in regionale netwerken (zowel hoofdwegennet als overige wegennetten) doorgerekend kunnen worden. MARPLE werkt met een plug-in onder OmniTRANS, het bekende modellenpakket van Goudappel. Binnenkort komt deze beschikbaar. Meer informatie over MARPLE is te vinden op de website TrafficQuest. Daar is het model ook te downloaden.

  2. MoniGraph is een programma om MoniCa- en MoniBas-datafiles te verwerken en te visualiseren. Het leest de benodigde datafiles in en tracht ontbrekende data aan te vullen. Vervolgens worden de verkeerskundige indicatoren als reistijd, trajectsnelheid, gereden voertuigkilometers en voertuigverliesuren berekend. Het programma visualiseert de gegevens met een snelheidscontourenplot, grafieken voor de reistijd, de trajectsnelheid, de rijstrookverdeling, de intensiteit en snelheid (voor gespecificeerde doorsneden). Ook worden basisdiagrammen (intensiteit-snelheid) gemaakt voor die doorsneden en worden plots met beeldstanden getoond. De tool is zeer geschikt om snel de effecten van een maatregel op een snelwegtraject inzichtelijk te maken en te kwantificeren. Meer informatie is te vinden op de website TrafficQuest, waar het programma ook gedownload kan worden.