CHARM Programma

CHARM Programma

CHARM is het programma dat Rijkswaterstaat gaat helpen om in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven. Een slim ICT-platform voor gebruik in de verkeerscentrales en langs de weg door weginspecteurs en officieren van dienst.

In 2018 is de verkeerscentrale in Zuid-Nederland als eerste overgegaan op het nieuwe platform. Hierna volgen de andere verkeerscentrales. Het nieuwe platform biedt:

  • Betere ondersteuning van het wegverkeersmanagement en maakt het mogelijk om efficiënter te kunnen werken (meer doen met hetzelfde aantal mensen).
  • Flexibiliteit: een goede basis voor toepassen innovatieve verkeersmanagementstechnologie.
  • Schaalbaarheid: verkeerscentrales kunnen uitbreiding van het areaal (wegennet) en gebruikers aan.
  • Kostenbesparing: een aanzienlijke vermindering van beheer- en onderhoudskosten.

Aanleiding

Het belang van CHARM voor een betrouwbaar en efficiënt wegverkeersmanagement en betaalbaar beheer en onderhoud van de daarvoor gebruikte systemen is groot. Door het intensieve gebruik van ons wegennet, zijn de eisen die in Nederland aan verkeersmanagement worden gesteld hoog. En in het verleden heeft dat geleid tot een stroom van technische uitbreidingen, vaak in losse maatwerkoplossingen. Daardoor moeten we in de verkeerscentrales nu het werk doen met 30 verschillende systemen. Dat is omslachtig en duur in beheer en onderhoud. En als we iets willen veranderen is dat lastig, omdat die systemen een soort spaghetti vormen. Daarbij wordt de werkdruk hoger door de toename van het areaal.

CHARM gaat ons helpen om ook in de toekomst verkeersmanagement op een goede manier vorm te blijven geven

David van Baarle, directeur Verkeersmanagement

Samenwerking

In het CHARM programma werken Rijkswaterstaat en Highways England samen aan future-proof verkeersmanagement. Beiden willen met hetzelfde aantal mensen efficiënter en flexibeler werken in hun verkeerscentrales. In het programma CHARM (2015-2020) werken zij samen aan de implementatie van een bestaand verkeersmanagement platform: DYNAC, een Advanced Traffic Management System (ATMS) van marktleider Kapsch TrafficCom.

Innovatieve functies

Rijkswaterstaat en Highways England willen met innovatieve functies het verkeersmanagement aanzienlijk verbeteren. Deze functies levert de markt nog niet en zijn daarom ontwikkeld in het project CHARM PCP (Pre-Commercial Procurement). Marktpartijen zijn gevraagd om prototypen te ontwikkelen voor innovatieve modules op het gebied van incidentdetectie, netwerkmanagement en in-car systemen. Inmiddels zijn er zes pilotmodulen gereed (nog niet op de markt) die bewezen werken met het nieuwe verkeersmanagement platform ATMS DYNAC.

Je bent er niet met alleen slimme voertuigen en slimme infrastructuur: dat vraagt om slim verkeersmanagement met slimme verkeerscentrales, iets waar CHARM hard aan werkt

Eelke Buizer, programmamanager CHARM

Scope Rijkswaterstaat

In de huidige Rijkswaterstaatscope van het CHARM programma vallen alle regionale wegverkeerscentrales, verkeerscentrum Nederland en de circa 300 toekomstige gebruikers (onder andere wegverkeersleiders, weginspecteurs, officieren van dienst en operationeel verkeerskundigen). Het nieuwe platform zal aansluiten op de huidige, bestaande wegkantsystemen. Op termijn zal het platform perspectief bieden om ook de bediening van tunnels te gaan ondersteunen, waarmee een nog verdergaande efficiëntiewinst behaald kan worden.

Onderliggende pagina's