01 Vaarweginformatie: FIS

Vaarweginformatie: FIS

Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om samen met andere vaarwegbeheerders (provincies, waterschappen, havenbedrijven) alle vaarweginformatie onder te brengen in één systeem. Dat systeem heet Fairway Information Services, kortweg FIS. De informatie uit FIS wordt toegankelijk gemaakt via de website Vaarweginformatie. Alle data is hier op één plek gebundeld en snel toegankelijk.

U vindt via de website Vaarweginformatie onder meer de volgende informatie:

  • berichten aan de scheepvaart
  • gegevens zoals bedieningstijden en afmetingen van bruggen en sluizen en diepgang van vaarwegen (VIN-database)
  • waterstanden, afvoeren en doorvaarthoogten
  • seizoensinformatie zoals ijskaarten en zwemwaterberichten
  • elektronische vaarkaarten

U kunt op de website Vaarweginformatie ook uw persoonlijke berichtenabonnement aanmaken.