01 Invoering AIS

Voor de introductie van het Automatic Identification System (AIS) in Nederland zijn verschillende acties ontwikkeld.

Er zijn 3 proefprojecten uitgevoerd om vast te stellen of:

  • we zonder problemen kunnen doorgaan met grootschalige invoering van AIS
  • de bediening van bruggen en sluizen kan verbeteren
  • we voorzieningen zoals wachtplaatsen voor de scheepvaart beter kunnen plannen

Na afloop van de proefprojecten is er een subsidieregeling Inland-AIS apparaten ingesteld, die liep van 1 december 2009 tot en met 31 december 2012. In totaal hebben meer dan 5800 schepen een subsidieaanvraag ingediend bij deze Nederlandse regeling. Door buitenlandse regelingen en de proefprojecten komt het totaal aantal schepen dat met Inland-AIS is uitgerust ruim boven de 9000.

Proefproject provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de HTM (Haagse Tramweg Maatschappij) hebben in 2009 en 2010 een proef van 6 maanden uitgevoerd bij de Hoornbrug in Rijswijk (Zuid-Holland). Bij deze brug komt veel verkeer bij elkaar: wegverkeer, trams en scheepvaart.

Resultaat van de proef was dat de provincie Zuid-Holland bij alle bruggen gebruik wil maken van AIS. Uit het onderzoek bleek dat bedienaars van bruggen en de scheepvaart beter met elkaar communiceren via AIS. Hierdoor staan bruggen korter open.

Proefproject Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam heeft met Rijkswaterstaat en Radio Holland het initiatief genomen om wachttijden voor de lig- en wachtplaatsen op de Tweede Maasvlakte te verkorten. Daarbij zijn in 2009 in totaal 75 schepen voorzien van transponders.

Door deze proef heeft Havenbedrijf Rotterdam veel meer inzicht gekregen in het gebruik van lig- en wachtplaatsen. En het heeft de behoefte aan plaatsen op de 2e Maasvlakte kunnen aanpassen.

Proef Corridor 895

In 2009 is Rijkswaterstaat samen met Bureau Telematica Binnenvaart een proef gestart om vast te stellen of een groot aantal AIS-apparaten in een klein gebied nog voldoende kunnen functioneren. Voor de proef zijn 895 schepen, die regelmatig op de route Rotterdam – Duitsland varen, via een intekenlijst bij Bureau Telematica Binnenvaart uitgerust met AIS.

Resultaat was dat voor de specifieke Nederlandse omstandigheden, met zowel veel zeeschepen met AIS in de haven van Rotterdam, gecombineerd met veel binnenvaartschepen met AIS, er geen problemen ontstaan. Uit de enthousiaste deelname van de binnenvaartsector aan deze proef bleek verder een veel grotere interesse van de binnenvaart voor AIS dan aanvankelijk verwacht.

Subsidieregeling inland AIS-apparaten

Om de invoering van inland AIS verder te vergemakkelijken heeft Rijkswaterstaat een subsidieregeling ingesteld.De subsidieregeling was bedoeld voor maximaal 7000 schepen en was open voor intekening van 1 december 2009 tot en met 31 december 2012. Tegelijk met Nederland heeft ook Duitsland een regeling ingesteld voor in totaal 2800 schepen en in 2011 is dit gevolgd door België en Frankrijk.

AIS-verplichting

In internationaal verband wordt gewerkt aan een AIS-verplichting. Door het internationale karakter van de binnenvaart, geeft de Nederlandse regering de voorkeur aan een verplichting in internationaal verband. Hoewel de onderhandelingen daarvoor op dit moment nog niet zijn afgerond, lijkt de datum voor een inland AIS-verplichting uit te komen op 1 december 2013.