Inland AIS Walinfrastructuur

Rijkswaterstaat heeft een Inland Automatisch Identificatie Systeem (AIS) Walinfrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit ruim 50 antennes en zenders langs de Nederlandse hoofdvaarwegen.

Het is ontwikkeld om als vaarwegbeheerder gebruik te kunnen maken van de informatie van AIS-signalen die schepen uitzenden. Dit doen we met als doel de ondersteuning van het scheepvaartverkeersmanagement. De AIS-gegevens worden ook gebruikt voor statistieken en beleidsondersteuning in relatie tot scheepvaart.

Toepassing

Door de informatie die de Inland AIS Walinfrastructuur geeft, ontstaan nieuwe mogelijkheden om het scheepvaartverkeer veiliger, betrouwbaarder en vlotter door te laten stromen. Door betere voorspellingen van de aankomst van het scheepvaartverkeer kan het gebruik van de knooppunten verbeterd worden. De operators op de verkeers- en bedienposten kunnen de schepen beter begeleiden.

De sluismeesters weten eerder wanneer schepen bij een sluis zijn en kunnen zo ruim van tevoren een kolkindeling maken. En de brugwachters kunnen uiteindelijk de opening van de brug beter plannen. Zo wordt de capaciteit van de vaarweg beter benut en is er minder vertraging voor de scheepvaart en het wegverkeer.

Informatie delen

Met het Havenbedrijf Rotterdam, de Schelde Radar Keten en de Kustwacht wordt de AIS-informatie gedeeld. Hiermee kunnen zij hun taken beter uitvoeren en kan Rijkswaterstaat een landelijk beeld opbouwen. Dit laatste is vooral belangrijk voor het uitvoeren van verkeersmanagement over grotere trajecten (corridormanagement) in de toekomst.

Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig om met AIS gegevens. Meer hierover is te vinden op de pagina verwerking persoonsgegevens bij scheepvaartverkeer.