AIS: verkeersinformatie scheepvaart

AIS: verkeersinformatie scheepvaart

Automatic Identification System (AIS) is een systeem dat de veiligheid verhoogt van de scheepvaart. Het doel van AIS is om een goede communicatie tussen schippers onderling en die tussen schippers en verkeersposten mogelijk te maken.

AIS is een snelle, nauwkeurige en praktische manier van informatie-uitwisseling. Schepen zijn over een afstand van enkele kilometers (afhankelijk van geografische en weersomstandigheden) zichtbaar. Zodoende kan tijdig geanticipeerd worden op de ontmoeting met andere schepen, zodat deze veilig gepasseerd kunnen worden. Dit is vooral belangrijk voor de bochtige trajecten en kruisingen van vaarwegen waar het vaak lastig is andere schepen op tijd te zien. Een schipper kan daardoor zelfstandiger plannen en beslissingen nemen en de beheerder van de vaarweg kan zijn werk efficiënter uitvoeren.

Hoe werkt AIS?

AIS-apparaten zenden automatisch met regelmatige tussenpozen radiogolven uit. Dat gebeurt via een zender die in het apparaat is ingebouwd. Die radiogolven bevatten informatie zoals positie, snelheid en op de reis betrekking hebbende scheepsgegevens. AIS-apparaten ontvangen automatisch alle informatie die door andere AIS-apparaten op andere schepen en aan de wal binnen het zendbereik worden uitgezonden.

AIS verplicht

Het gebruik van AIS is sinds 2016 verplicht op wateren waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) geldt. Op de Rijn moeten schepen ook beschikken over een verplichte elektronische vaarkaart (Inland-ECDIS).

De verplichting geldt voor alle beroepsvaart van CEMT klasse I en hoger en recreatievaartuigen langer dan 20 m.