Automatic Identification System

Verkeersinformatie: AIS

Automatic Identification System (AIS) is een systeem dat de veiligheid verhoogt van de scheepvaart. Het doel van AIS is om een goede communicatie tussen schippers onderling en die tussen schippers en verkeersposten mogelijk te maken.

AIS is een snelle, nauwkeurige en praktische manier van informatie-uitwisseling. Schepen zijn over een afstand van minimaal 5 km zichtbaar, zodat tijdig geanticipeerd kan worden op de ontmoeting met andere schepen (en deze veilig gepasseerd kunnen worden). Dit is vooral belangrijk voor de bochtige trajecten en kruisingen van vaarwegen waar het vaak lastig is andere schepen op tijd te zien. Een schipper kan daardoor zelfstandiger plannen en beslissingen nemen en de beheerder van de vaarweg kan zijn werk efficiƫnter uitvoeren.

Hoe werkt AIS?

AIS-apparaten zenden automatisch met regelmatige tussenpozen radiogolven uit. Dat gebeurt via een VHF-zender die in het apparaat is ingebouwd. Die radiogolven bevatten informatie zoals positie, snelheid en op de reis betrekking hebbende scheepsgegevens. AIS-apparaten ontvangen automatisch alle informatie die door andere AIS-apparaten op andere schepen en aan de wal binnen het zendbereik worden uitgezonden.

AIS vanaf 1 december 2014 verplicht op de Rijn

De meeste schepen die op de Rijn varen moeten per 1 december 2014 een Inland AIS-apparaat aan boord hebben en gebruiken. Ook moeten deze schepen een Inland ECDIS of vergelijkbaar elektronisch visualiseringssysteem aan het AIS-apparaat koppelen.

De verplichting geldt voor zowel beroeps- als recreatievaart die op de Rijn vaart met een schip van 20 meter of langer en ook voor kleinere beroepsmatig opererende vaartuigen met eigen aandrijving.