BICS

De elektronische communicatie tussen schippers en vaarwegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat en havenautoriteiten, vindt plaats via het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (BICS). BICS maakt de uitwisseling van gegevens op het water snel en eenvoudig. Bovendien verloopt deze uitwisseling strikt vertrouwelijk.

Rijkswaterstaat raadt schippers aan BICS te gebruiken. Meldingen die via BICS verlopen voldoen niet alleen aan de gewone meldplicht, maar ook aan de internationale standaarden én aan de op 1 januari 2010 in werking getreden elektronische meldplicht voor containerschepen.

Elektronisch aanmelden

BICS is een applicatie waarmee schippers hun reis- en ladinggegevens elektronisch melden aan de vaarwegbeheerder en havenautoriteiten. Die verwerken de gegevens in IVS90 of in een ander systeem van de vaarwegbeheerder. BICS is beschikbaar in meerdere talen (momenteel Engels, Frans, Duits en Nederlands). Dit bevordert de communicatie met de systemen van andere Europese landen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat BICS in heel Europa wordt toegepast.

Waar kunt u BICS gebruiken?

Op dit moment kunt u zich met BICS langs de gehele Rijn (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) elektronisch melden. Daarnaast wordt BICS gefaseerd ingevoerd in België, Frankrijk, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Roemenië en Oekraïne.

Voordelen

BICS brengt veel voordelen met zich mee:

  • BICS is strikt vertrouwelijk.
  • BICS is snel en betrouwbaar. U vult gemakkelijk gestandaardiseerde lijsten in.
  • Met BICS voldoet u aan de elektronische meldplicht voor containervervoer.
  • BICS verzorgt automatisch de opgaven voor de economische statistieken aan het CBS. U hoeft zelf niet meer maandelijks deze gegevens te verstrekken.
  • In BICS is het BAS-programma (Berekening en Analyse van de Seinvoering, de kegels) geïntegreerd. Met één druk op de knop weet u of uw (gevaarlijke) lading over water mag worden vervoerd en welke seinvoering daarbij hoort.
Meer informatie vindt u op de BICS-website

Contact

Wilt u BICS aanvragen of heeft u vragen over het gebruik ervan? Bel dan 010 - 28 86 390.

Onderliggende pagina's