IDVV

Beter benutten vaarwegen

Om de Nederlandse vaarwegen beter te benutten, startte Rijkswaterstaat in 2011 het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). Hierin bereidden we de binnenvaart en de logistieke keten voor op de groei van het goederentransport.

Gateway to Europe

Het goederenvervoer in Nederland is sterk toegenomen, mede door de komst van Maasvlakte 2. De weg en het spoor kunnen deze groei niet alleen aan. Door de vaarwegen beter te benutten is vervoer over water een aantrekkelijker alternatief. Zo behouden én versterken we onze krachtige positie als internationaal logistiek knooppunt, de ‘gateway to Europe’.

Resultaten

Door meer ladingen over water te vervoeren, zijn tonnen CO-2 bespaard. Bovendien is de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen partijen uit de logistieke keten gegroeid.

Ruim 100 verladers vervoerden in 2013 meer goederen over water. Resultaat: 65.000 minder vrachtwagens op de weg.

100 projecten

De afgelopen jaren werkten we samen met overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens, terminals en logistieke bedrijven aan het beter benutten van de vaarwegen. Eind 2014 is het programma IDVV afgerond.

Ruim 100 projecten zijn opgezet en uitgevoerd, allemaal gericht op: 

  • samenwerken in de logistieke keten 
  • informatie delen 
  • aantrekkelijke binnenvaart 
  • voorspelbare reistijden

Projecten uitgelicht

Documenten

Brochure IDVV 2014
Uitleg over het programma IDVV en de projecten pdf 4 MB / april 2016
Resultatenboek bedrijfsinitiatieven
Binnen de bedrijfsinitiatieven hebben partijen samen innovatieve projecten opgezet en uitgevoerd. In dit document staan de eindresultaten. pdf 5 MB / juli 2016
Samenvatting en aanbevelingen voor een andere binnenvaart 2014-2020
Eindrapportage van IDVV voor een andere oriëntatie van de binnenvaartsector pdf 8 MB / april 2016
Tussenresultatenboek 2012
De tussenresultaten van het programma IDVV in juli 2012 pdf 5 MB / april 2016
Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
Actualisatie van de kosten- en batenanalyse pdf 783 kB / april 2016

Stuur door