Normaal Amsterdams Peil

onderliggende pagina's

Normaal Amsterdams Peil

Alle hoogtes in Nederland worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

Wat is het NAP?

Om binnen Nederland hoogtes te kunnen vergelijken maken we gebruik van 1 nulpunt: het NAP. Hierdoor kunnen we zeggen dat het hoogste punt in Nederland dicht bij het drielandenpunt in Vaals ligt met 322,5 m boven NAP. Het laagste punt ligt bij Nieuwerkerk a/d IJssel met 6,76 m onder NAP.

Waar gebruiken we het NAP voor?

Het NAP is onmisbaar voor de bescherming tegen overstromingen. Dijken en andere waterkeringen houden ons land droog. Daarom controleren we regelmatig of onze dijken en duinen nog wel hoog genoeg zijn ten opzichte van het NAP. Daarnaast gebruiken we het NAP ook voor waterbeheer, het plannen van bouwwerkzaamheden en het bestuderen van de bodembeweging.

Een NAP-hoogte van 0 m is, anno 2015, ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

Hoe meten we het NAP?

Om overal in Nederland de hoogte ten opzichte van het NAP te kunnen bepalen, zijn er door het hele land ongeveer 35.000 peilmerken aangebracht. Deze NAP peilmerken hebben een hoogte ten opzichte van het NAP en zijn verankerd in onder meer woonhuizen, bruggen, viaducten. Zo kunnen we gemakkelijk de waterstand bepalen of de hoogte van een bouwwerk. Vrijwel overal in Nederland is binnen de afstand van 1 km een peilmerk te vinden.

Verzakking van de grond

De grond waarop we bouwen, verzakt langzaam. Hierdoor zijn de 35.000 bovengrondse peilmerken na verloop van tijd niet meer nauwkeurig. Daarom hebben we diep in de grond ook 400 ondergrondse peilmerken aangebracht, gefundeerd op een zandlaag die bijna niet verzakt. We gebruiken ze om eens in de 10 jaar alle bovengrondse peilmerken in Nederland te controleren.

Planning

Rijkswaterstaat meet en controleert de peilmerken volgens een schema zodat de peilmerkinformatie wordt geactualiseerd.

Planning 2016-2018
2016 Provincies Zuid-Holland en Zuid-Limburg
2017 Provincie Noord-Holland
2018 Provincies Groningen en Friesland

NAP-publicaties

Gebruikers hebben gratis toegang tot NAPinfo, de online applicatie van Rijkswaterstaat met informatie over NAP peilmerken. Een aanvraagformulier is niet meer nodig. Verder zijn standaard gebruikersnaam en wachtwoord niet meer nodig. U hebt direct toegang tot de basisinformatie als u op de link hieronder klikt. Hebt u meer informatie nodig voor uw beroepsuitvoering, neem dan contact op met de Servicedesk Data en dien een verzoek in met motivatie.

Een andere vorm van publicatie is mogelijk via PDOK (publieke dienstverlening op de kaart), waarbij webservices kunnen worden opgehaald (WMS/WFS). Meer informatie over het gebruik van NAPinfo vindt u in het document NAP gebruikersinformatie (PDF, 32,96 kB).

onderliggende pagina's