Open Data

onderliggende pagina's

Open data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat stelt zijn data als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken.

We stellen data als open data beschikbaar volgens het principe ‘open, tenzij’. Dit houdt in dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken zonder verplichte bronvermelding. 

Om het gebruik van onze data makkelijker te maken, publiceren we een deel van de data in webinterfaces zoals op de pagina’s waterinfo of wegbeheerders.

Dataregister Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een eigen Dataregister Rijkswaterstaat. In dit register vindt u de zogenoemde metadata van zowel open als gesloten data. Met de metadata wordt de data beschreven. Deze metadata publiceren we ook in het nationaal georegister en in het Dataportaal van de Nederlandse Overheid. In het dataregister Rijkswaterstaat zijn veel van de data op een kaart af te beelden. Deze viewer vervangt de mapviewer.

Geodata

Via de geoservices geven we een overzicht van alle webservices. Deze omgeving is vooral bedoeld voor de gebruiker die al weet wat hij zoekt. Een deel van de data bieden we nog als bestand aan op de volgende servers: 

In de loop van 2017 verplaatsen we data naar een andere publicatieomgeving, waardoor de urls van de webservices veranderen. De data zijn dan ook voor ArcGis-gebruikers als ArcGis-mapservice en featureservices beschikbaar en data zijn te downloaden in diverse formaten.

Waterdata

Verkeersdata

Wegverkeersgegevens publiceren we via het portaal van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Gesloten data

Indien u gesloten data van Rijkswaterstaat nodig heeft, dan kunt u eventueel geautoriseerd worden voor gebruik. Stuur hiervoor een verzoek naar de servicedesk-data.