Open Data

onderliggende pagina's

Open data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat stelt zijn data als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen vrij is om data van Rijkswaterstaat in te zien en te hergebruiken.

De data van Rijkswaterstaat worden zoveel mogelijk via het Dataportaal van de Nederlandse Overheid beschikbaar gesteld volgens het principe ‘open, tenzij’. Dit houdt in dat alle data vrij toegankelijk zijn, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat de informatie privacygevoelig is.

Gebruik open data

Iedereen mag open data hergebruiken, zonder verplichte bronvermelding of beperking in wat mogelijk is met de data . Een voorbeeld is het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Deze dataset bevat gedetailleerde hoogtegegevens van heel Nederland. Een derde partij heeft met behulp van deze hoogtegegevens een online kaart ontwikkeld die uitrekent hoe geschikt een dak is voor zonnepanelen.

Specialisten

Rijkswaterstaat publiceert de data zoveel mogelijk via open standaarden en is beschreven aan de hand van metadata. Metadata zijn gegevens (bijvoorbeeld een typebeschrijving) die samen een uitgebreid beeld van de data vormen. 

De metadata van open data publiceren we via het Dataportaal van de Nederlandse Overheid. Het Nationaal GeoRegister (NGR) geeft naast metadata van open data ook een overzicht van datasets met gebruiksbeperkingen. Aan u de vrijheid om te bepalen welk register u wilt gebruiken. In de metadata vindt u het dataformaat waarin u de data kunt bekijken of downloaden in uw eigen applicatie. 

Daarnaast vindt u via de geoservices van RWS een direct overzicht van alle Open Gis Consortium webservices (OGC-webservices) die beschikbaar zijn voor Rijkswaterstaat datasets. Deze omgeving is vooral bedoeld voor de gebruiker die al weet wat hij of zij zoekt. Een deel van de data wordt ook als bestand aangeboden op de volgende servers:  

Aannemers in opdracht van Rijkswaterstaat

Heel veel data van Rijkswaterstaat is al opengesteld. Daardoor beschikken aannemers (die in opdracht van Rijkswaterstaat werken) over een groot deel van de noodzakelijke data. Indien u voor een opdracht data van Rijkswaterstaat nodig heeft die niet vrij gepubliceerd is (gebruiksbeperkingen, gebruiksrechten), dan kunt u geautoriseerd worden waardoor u toegang krijgt tot deze data. Stuur hiervoor een verzoek naar de servicedesk-data. Geef daarbij aan wie de projectleider is van Rijkswaterstaat.

Stuur door