Digitaal Topografisch Bestand

Digitaal Topografisch Bestand

Het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) laat zeer gedetailleerd zien waar objecten staan op en bij rijkswegen en rijksvaarwegen.

Wat is het DTB?

Het Digitaal Topgrafisch Bestand (DTB) bevat zeer gedetailleerde plaatsbeschrijvingen (schaal 1:1000) van ongeveer 450 verschillende soorten objecten bij rijkswegen en rijksvaarwegen. Ook kunt u in het bestand hoogte-informatie vinden van alle objecten en van het maaiveld (hoogte grondoppervlak). Tot slot zijn breuklijnen ingemeten en in het bestand opgenomen. 

Voorbeelden van objecten die te vinden zijn in het DTB:

Wegen

 • verlichtingsobjecten
 • hectometerbordjes
 • verfstrepen
 • verkeersborden
 • portalen
 • bermen
 • vangrails

Vaarwegen

 • dijken
 • kades
 • sluizen
 • oevers
 • duikers
 • afrasteringen
 • vaarwegsignalering

DTB bekijken en aanvragen

Het DTB is vrij beschikbaar en online te bekijken. Op de pagina Open data kunt u lezen hoe u toegang kunt krijgen tot de data van het DTB.

DTB reviseren

Wilt u in opdracht van Rijkswaterstaat een stuk DTB herzien? Dan volgt u een andere procedure voor het verkrijgen van de juiste bestanden. Deze staat omschreven in uw contract.

Mogelijkheden van het DTB

U kunt het DTB gebruiken voor allerlei verschillende taken. Bijvoorbeeld:

 • dagelijks beheer en onderhoud van (vaar)wegen
 • aanleggen en aanpassen van (vaar)wegen
 • berekenen van hoeveelheden (bijvoorbeeld de hoeveelheid verf voor belijning)
 • kwantificeren van beheerobjecten
 • opstellen van meerjarenbegrotingen
 • vastleggen en controle van vergunningen
 • stromings- en afvoermodellering
 • topografische basis voor applicaties als KernGIS en Electronical Navigation Charts (ENC’s)
 • ondersteuning van het onderzoek naar natuurontwikkelingsprojecten