06 SUREBRIDGE

SUREBRIDGE

SUREBRIDGE is de naam van een ontwikkelingstraject dat moet leiden tot versnelde toepassing van veelbelovende innovaties in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen. Dit moet resulteren in lagere kosten (LCC), minder verkeershinder en minder belasting voor het milieu.

Een internationale uitvraag leverde meer dan 100 projectvoorstellen op. Na een evaluatie door een internationaal panel van onafhankelijke experts bleven de volgende 9 meest kansrijke projecten over, waaronder dus SUREBRIDGE.

Waarom SUREBRIDGE?

Het ontwikkelingstraject SUREBRIDGE is nodig vanwege de volgende redenen:

  • Om levenscycluskosten van stalen en betonnen bruggen te verlagen.
  • Er is een toenemende vraag naar hogere kwaliteit, kortere bouwtijden en minder impact op het milieu. Dit geldt zowel voor de bouw van nieuwe constructies als voor renovatiewerkzaamheden aan bestaande constructies, waarbij deze laatste een steeds groter percentage van de constructiewerkzaamheden betreffen.
  • Bouwactiviteiten op locatie, zoals het slopen van bestaande betonnen dekken en landhoofden, bodemverdichting of uitgraving, genereren veel lawaai en trillingen. Dit kan een negatieve invloed op het milieu uitoefenen, bewoners storen en schade veroorzaken aan gebouwen en installaties dicht bij de bouwplaats, vooral in bevolkte gebieden.
  • Deze situatie wordt verergerd door een groeiend publiek bewustzijn van milieuproblemen en het toenemende gebruik van trillingsgevoelige elektronische apparatuur en machines in de industrie.

Aanpak SUREBRIDGE

Binnen SUREBRIDGE gaan we als volgt te werk:

  • SUREBRIDGE wil bestaande bruggen versterken door Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP)-strips aan de onderkant van een betonnen brugdek te plaatsen en een Glass Fiber Reinforced ploymer (GRFP)-dek aan de bovenkant. Daarmee wordt de constructiehoogte vergroot (meer draagkracht), zonder dat het gewicht van de constructie toeneemt (wat de nuttige draagkracht zou reduceren).
  • Tevens kan het brugdek met deze methode ook verbreed worden. Het concept is gedemonstreerd op de San Miniato brug in Toscane.
  • Om over te kunnen gaan tot het grootschalig toepassen van deze innovatie in het netwerk van Rijkswaterstaat, is het belangrijk om zoveel mogelijk te leren van de eerste toepassingen. Daarom is gekozen voor het ontwerpen van een eerste toepassing van SUREBRIDGE in een echte praktijkopgave, zodat alle informatie die nodig is voor een daadwerkelijke eerste bouw, vooraf beschikbaar is.

Partners SUREBRIDGE