Innovaties in de Kustlijnzorg

Innovaties in de Kustlijnzorg

Elk jaar onderhouden we onze kust met gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Hierbij stoten we broeikasgassen uit. Met het programma Innovaties in de Kustlijnzorg willen we ons reguliere kustonderhoud duurzamer maken.

We streven ernaar om samen met marktpartijen 1 of meerdere duurzame en kosteneffectieve innovaties te ontwikkelen.

Achtergrond Innovaties in de Kustlijnzorg

we gebruiken 12 miljoen m3 zand om onze kust te onderhouden

We brengen elk jaar zand aan om ons land te beschermen tegen de zee. Hiervoor zijn baggerwerkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden dragen voor een aanzienlijk deel bij aan de totale broeikasgasuitstoot van Rijkswaterstaat.

Duurzaamheidsambitie Innovaties in de Kustlijnzorg

Ons kustonderhoud moet duurzamer. Met het programma Innovaties in de Kustlijnzorg streven we ernaar om (uiterlijk) in 2030 geen broeikasgassen meer uit te stoten met ons kustonderhoud.

Innovatiepartnerschappen

Hiervoor is een andere manier van denken nodig in de aanpak van het kustonderhoud. Samen met de markt hebben we voor een nieuwe vorm van aanbesteden gekozen: het innovatiepartnerschap. Deze keuze is tijdens de fase van marktconsultatie gemaakt, het voortraject van de aanbesteding.

In een innovatiepartnerschap ondersteunt Rijkswaterstaat een marktpartij bij het ontwikkelen van hun innovatie. We beoordelen ingediende innovatievoorstellen op duurzaamheid en kosteneffectiviteit. Positief beoordeelde voorstellen gaan een onderzoeks- en ontwikkeltraject in, gevolgd door een fase van testen en valideren. Als de innovatie duurzaam en kosteneffectief blijkt, passen we de innovatie ten minste eenmaal toe in het reguliere kustonderhoud.

Planning Innovaties in de Kustlijnzorg

In 2019 startte een 1e aanbesteding van innovatiepartnerschappen. Begin 2020 is een 2e aanbesteding gestart. Deze 2e ronde geeft de markt extra tijd om over innovaties na te denken en zich voor te bereiden op inschrijving. Daarnaast stelt het Rijkswaterstaat in staat de markt te verkennen en (nieuwe) partijen actief te benaderen en om de aanbesteding te evalueren en te verbeteren.

Financiering Innovaties in de Kustlijnzorg

Om de innovatieve oplossingen voor het regulier kustonderhoud te ontwikkelen en in te zetten, is € 18 miljoen uit het Deltafonds beschikbaar.

Zie ook