Innovation Expo 2018

Innovation Expo 2018

Op 4 oktober 2018 vond in Rotterdam de tweejaarlijkse Innovation Expo plaats. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden uit Nederland en buitenland ontmoetten elkaar om 240 innovaties te bewonderen en in ruim 100 sessies ontwikkelingen te bespreken. Rijkswaterstaat nam met 45 innovaties deel aan: Waterplein, Mobiliteitsplein, Drone eiland, Weg van de Toekomst en Maritiem eiland. Daar liet Rijkswaterstaat zien waar we nu en in de komende jaren samen met partners aan werken. Wat heeft de Innovation Expo opgeleverd? Bekijk de terugblik hieronder.

Aftermovie Innovation Expo 2018

Rijkswaterstaat op de Innovation Expo 2018 RDM Terrein Rotterdam Meer dan 1000 bezoekers. 45 innovaties. Michele Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat. Als Rijkswaterstaat bouwen wij voor tientallen jaren. En de opgave voor de tientallen jaren die komen, zijn: duurzamer, innovatiever, digitaler. Dat doen wij samen met al onze partners. Geweldig om hier te zijn. #RWSInnoveert. Verbinden, versnellen, inspireren. Rijkswaterstaat toont een showcase voor innoverend Nederland. Wat brengt bedrijven naar de expo? Ton van Remmen, Van Remmen UV Technology. Een heel gemêleerd gezelschap van overheid tot private mensen die belangstelling hebben. Alles bij elkaar een inspirerende dag denk ik. Rolf Groot, NPSP composieten. Wat wij vooral graag zien is samenwerking om die stap naar voren op circulair gebied daadwerkelijk te maken. Bert Ooms, BAM Infra Nederland. Omdat je met een opdrachtgever als Rijkswaterstaat waar allerlei ander partners die hier ook zijn, gezamenlijk kan laten zien wat je kan. Wat de markt kan aan innovaties, zodat je in de toekomst duurzaam bezig bent. Bekijk meer over de Innovation Expo 2018: www.rijkswaterstaat.nl/innovatie Een productie van Rijkswaterstaat 2018.

Innovatietrajecten

Net als bij eerdere edities pakte Rijkswaterstaat tijdens IE2018 flink uit met tal van lopende innovatietrajecten, onderverdeeld in thema’s zoals smart mobility, duurzame leefomgeving, informatievoorziening en robuust watermanagement. Dat deden we samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden.

2020. Onze wegen worden in de toekomst steeds intensiever gebruikt en we krijgen vaker te maken met extreem weer. Om Nederland in de toekomst op een duurzame en betaalbare manier leefbaar, bereikbaar en veilig te houden, is innovatie essentieel. Lantaarnpalen gebruiken op grote schaal ledverlichting. Dit betekent een forse energiebesparing en CO2-reductie. Bermmateriaal wordt steeds meer hergebruikt, bijvoorbeeld voor geleiderails of borden. Meer hergebruik van materialen en minder CO2-uitstoot bij aanleg en onderhoud van wegen. In-car informatiesystemen zorgen voor het maximaal benutten van de wegcapaciteit. En dus voor vlotter en veiliger rijden. 2030. We werken energieneutraal en onze netwerken zijn 100% circulair. Dat scheelt 50% aan primaire grondstoffen! Geleiderails en geluidswallen wekken zelf energie op via zonnepanelen. Zonnecellen in fietspaden voeden elektrische scooters en fietsen. Sensoren monitoren de onderhoudsstaat van wegen en kunstwerken. Werkzaamheden zijn hierdoor preciezer. Op steeds meer plekken in Nederland ligt het stilste wegdek van de wereld. 2040. Voertuigen communiceren met elkaar, waardoor de weg beter wordt benut én er nog nauwelijks verkeersongelukken zijn. Wegen en fietspaden hebben zonnecellen en leveren energie voor elektrische voertuigen. Bermgroen wordt gebruikt in biobased asfalt. Dit asfalt is volledig klimaatbestendig. Alle voertuigen zijn elektrisch en worden al rijdend via inductie opgeladen. 2050. Nieuwe, schone en slimme vervoerssystemen zorgen er onder meer voor dat Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig is. Zelf de Weg van de toekomst ervaren? Kom naar de Innovation Expo 2018 in Rotterdam, of ga naar www.rws.nl/innovatie

Dineke van der Burg, coördinator Innovaties bij Rijkswaterstaat, was medeverantwoordelijk voor de organisatie van de Innovation Expo. ‘Toen ik 10 jaar geleden bij Rijkswaterstaat in dienst trad, maakte ik mijn eerste Innovation Expo mee. Geweldig om al die innovaties bij elkaar te zien! Nu mocht ik een deel zelf organiseren, dat is schitterend om te doen. Zelf was ik inhoudelijk betrokken bij de Weg van de Toekomst, waar ik een groot deel van de dag ben geweest. Er waren onder andere mooie voorbeelden te zien van het gebruik van hernieuwbare materialen, initiatieven om energie op te wekken op het areaal van RWS en het gebruik van sensoren en data om onderhoud aan bijvoorbeeld de weg te verbeteren.

De aanwezigheid van minister Van Nieuwenhuizen en Michèle Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat), was heel waardevol: we konden ze laten zien wat er allemaal speelt, zodat zij daar rekening mee kunnen houden in hun beleid. Er zijn goede discussies gevoerd en zelfs green deals gesloten om innovaties te versnellen.’

Waterplein

Op het Waterplein werden aansprekende innovaties rond water gepresenteerd langs een stromende rivier die uitmondt in zee. Naast de voor Rijkswaterstaat traditionele thema’s als waterveiligheid, schoon water en voldoende water richtten deze innovaties zich op thema’s als plastic free river, duurzame energie uit water, water en voedsel en bouwen met de natuur. Ook was er een zandstrand waar bezoekers in gesprek konden met de Dutch Coastline Challenge over innovaties om de Nederlandse kust op de lange termijn duurzaam te beschermen.

Behalve tientallen demonstraties van innovaties verzorgde Rijkswaterstaat deze dag ook seminars, lezingen en workshops.

Voor Nienke Siekerman was het de eerste keer dat ze een Innovation Expo meemaakte. Als senior adviseur bij Rijkswaterstaat managet ze het cluster Water binnen het Corporate Innovatieprogramma en was ze vooral betrokken bij de organisatie van het Waterplein, dat buiten op de RDM-kade te vinden was. 'Op zo’n dag krijg je de gelegenheid om op een informele manier met allerlei partijen te spreken. En je ziet ook dat ze onderling met elkaar in contact komen. Daar waren mensen erg enthousiast over. Zo gaf Slow Mill, een exposant die energie opwekt uit golven in de Noordzee, aan ontzettend veel exposure te hebben gekregen door het bezoek van onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat en onze directeur-generaal.'

'Ik hoopte dat de IE2018 iedereen in staat zou stellen hun netwerk te vergroten. Dat is gebeurd. Daarnaast was het een meerwaarde voor de deelnemers, waaronder onze eigen collega’s, om te kunnen laten zien waar we met zijn allen aan werken.'

Alle partijen bij elkaar

Als plaatsvervangend projectleider van het Innovation Expo-team (waar 5 ministeries bij betrokken zijn), was Sieds Halbesma verantwoordelijk voor de inbreng van de belangrijkste innovatieopgaven, -vraagstukken en innovaties voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

‘Het was een mooie en succesvolle dag. Met zo’n 6000 bezoekers denk ik dat we veel interactie hebben gestimuleerd om het doel van de expo te behalen. We hebben met veel bedrijven een podium gegeven aan mooie innovaties. Met de sessies hebben we gesprekken over de randvoorwaarden van innovatie gestimuleerd, zoals financiering, regelgeving en internationalisering. Het hele innovatie-ecosysteem is bij elkaar gebracht op één dag en veel bezoekers, vanuit bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, hebben daar een stap gezet in de verdere ontwikkeling.’

Innovation Expo: verbinden, versnellen en inspireren

De Innovation Expo 2018 (IE2018) is een showcase voor innoverend Nederland. Bezoekers kregen een groot aantal in het oog springende innovaties te zien, onder meer rond circulaire economie, energie, water en mobiliteit. De dag stond verder in het teken van nieuwe ontmoetingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook werden er concrete deals en convenanten gesloten. Verbinden, versnellen en inspireren, dat is de grote kracht van IE2018.

Maatschappelijke uitdagingen

IE2018 leverde een grote impuls aan het verder versterken van het innovatieklimaat in Nederland. Dat is belangrijk want innovatie helpt Rijkswaterstaat om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Zo willen we groeiende steden bereikbaar en leefbaar houden. Ook vraagt de klimaatverandering om vernieuwing in de omgang met water en energie. Schaarste willen we tegengaan door meer in te zetten op circulair werken.

Meer informatie Innovation Expo 2018

De Innovation Expo 2018 is het tweejaarlijkse grootschalige innovatie-evenement op initiatief van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Kijk voor meer informatie op de website op Innovation Expo 2018.

Partners Rijkswaterstaat op Innovation Expo 2018

  • Weg van de Toekomst: 4Silence, Alterpave, BAM, Burgerinitiatief Slimste Weg, DON Bureau, Dura Vermeer, Ecoleon, FiberCore Europe, Hans Leeflang, Heijmans, M+P, Millvision, Mr. Pepper, Natural Plastics, NPSP, NTP GROEP B.V., Pontiflex, SGS Intron, Signify, Solaroad, TNO, TU Delft, TU Twente, Van Hattum en Blankevoort.
  • Waterplein: Achteroevers, Aqitec, Aquabattery + Blue Battery, Deltares, Dutch Coastline Challenge, Ecoshape, EQA Projects, Lintur B.V., MijnWaterFabriek, Natural plastics, Redstack, SenZ2, SMS Projects BV, Stichting Noordzeeboerderij (INRADA + Oceans of energy), Tahmo, The Great Bubble Barrier, Van Remmen UV techniek, WUR, DOW Chemicals Terneuzen en firma Eijkelkamp.