03 Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen

In 2023 moet 16 procent van de Nederlandse energievoorziening geleverd worden door hernieuwbare bronnen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil in 2030 volledig energieneutraal zijn.

Dat is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een grote ruimtelijke opgave. De winning van zonne-energie vanaf water is een van de mogelijke oplossingen.

Nationaal Consortium Zon op Water

In 2017 is het Nationaal Consortium Zon op Water gevormd. Bij dit consortium hebben meer dan dertig partijen zich aangesloten, waaronder Rijkswaterstaat. Marktpartijen die innovatieve constructies voor drijvende zonnepanelen hebben ontwikkeld, overheden, kennisinstellingen en nutsbedrijven slaan de handen ineen om gezamenlijk drijvende zonnepanelen verder te brengen.

Slufter

Op de Slufter, een grootschalig opslagbassin voor verontreinigde baggerspecie op de Tweede Maasvlakte, vindt in 2017 en 2018 een praktijktest plaats. Daarin worden de technische prestaties van de drijvende zonnepanelen op vlotten onderzocht, zoals de energieopbrengst en de stabiliteit tegen wind en golven. Daarnaast kijkt het consortium naar de vergunbaarheid van drijvende zonnepanelen en de overige aspecten die voor investeerders van belang zijn om hierin te investeren.