Rijkswaterstaat leefomgeving

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Sinds 1 januari 2013 voert Rijkswaterstaat diverse kennis- en uitvoeringstaken uit op het gebied van milieu en leefomgeving. Voorheen deed Agentschap NL dit. Rijkswaterstaat is nu de uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Rijkswaterstaat en leefomgeving. Dat is niet nieuw. Als beheerder van het wegennet, vaarwegennet en watersysteem voert Rijkswaterstaat belangrijke leefomgevingtaken uit. Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels.

Hiermee bundelt IenM alle uitvoeringstaken op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat voert ook programma's uit voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries.

Op de website Leefomgeving vindt u alle informatie over de thema's en programma's die Rijkswaterstaat uitvoert.

Thema’s

Programma’s

Meer informatie

Meer informatie over Rijkswaterstaat en leefomgeving vindt u op de informatiepagina’s Natuur en milieu: bij water en bij wegen.

Documenten

Informatieblad Taken milieu en leefomgeving, van Agentschap NL naar Rijkswaterstaat
pdf 1 MB / april 2016

Stuur door