05 Ultrastil wegdek

Ultrastil wegdek

Rijkswaterstaat werkt samen met marktpartijen en kennisinstituten aan de ontwikkeling van een ultrastil wegdek (USW). Een speciale mix van steentjes en rubber in de bovenste asfaltlaag moet leiden tot veel minder geluidsoverlast voor omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte.

De drukte op onze snelwegen neemt toe en tegelijk wordt de ruimte om te wonen, werken en recreëren kleiner. Met de verkeersgroei neemt ook de geluidsproductie toe, die vrijwel geheel wordt veroorzaakt door het contact tussen banden en wegdek. Geluid heeft negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat van mensen en voor hun gezondheid. Zonder verdere maatregelen zal Rijkswaterstaat bovendien op steeds meer plekken het verplichte geluidsplafond uit de SWUNG-wetgeving overschrijden.

Ultrastil wegdek: goedkoper alternatief

Tweelaags zoab zorgt al voor een flinke geluidsreductie, maar is naar verwachting in de toekomst op veel plekken niet meer toereikend. Andere maatregelen zoals geluidsschermen zijn duur en in veel gevallen niet gewenst vanwege de barrièrewerking. Een verdiepte snelweg of tunnel aanleggen is nog veel kostbaarder. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de markt een goedkoper alternatief: ultrastil wegdek, een wegdek dat 10 decibel minder geluid maakt dan normaal asfalt.

Ultrastil wegdek.

Rubber als geluidsdemper

Begin 2014 heeft Rijkswaterstaat via een inkoopcompetitie 3 marktpartijen geselecteerd voor de ontwikkeling van stiller asfalt. Het gaat om zogenaamde poro-elastische wegdekken, waarbij de toplaag bestaat uit een poreus mengsel van elastisch, rubberachtig materiaal, kleine steentjes en bindmiddel. Het rubber in het mengsel dempt het geluid. Daarnaast zorgen de extra holle ruimtes in het asfalt voor minder lawaai.

Eerste testfase: ideale mix

In samenwerking met TNO en TU Delft hebben de marktpartijen de laatste jaren gezocht naar de ideale mix van steentjes, bindmiddel en rubber voor stiller asfalt. Dat leverde verschillende nieuwe producten op. Tot eind 2017 worden prototypes hiervan ter grootte van een stoeptegel getest. Daarbij onderzoeken we niet alleen de vereiste geluidsreductie, maar ook andere belangrijke eigenschappen zoals stroefheid, waterdoorlatendheid en levensduur. Dit type wegdek moet bijvoorbeeld minstens 7 jaar meegaan.

2018: uitvoering tweede fase

De poro-elastische wegdekken bevinden zich op het randje van de techniek: meer holle ruimtes maken de uitdaging groot om alle steentjes in het mengsel bij elkaar te houden en de vereiste stroefheid te halen. De producten voldoen aan de eisen om door te kunnen gaan naar de tweede fase van het project. Vanaf de zomer van 2018 gaan we testen of de ontwikkelde wegdekken bestand zijn tegen hoge belasting. En vanaf 2019 testen we de wegdekken in de praktijk, wat ongeveer 4 jaar gaat duren. Als alles naar verwachting verloopt kan Rijkswaterstaat de ontwikkelde producten vanaf 2023 gaan toepassen op onze snelwegen.