Smart mobility

Onderliggende pagina's

Smart mobility

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we smart mobility.

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan weg en water. Dat doen we in een dichtbevolkt land waar de ruimte beperkt is. Rijkswaterstaat werkt samen met de markt, kennisinstellingen en andere overheden op het gebied van slimme mobiliteit en intelligente transportsystemen (ITS).

Samen werken aan smart mobility?

Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte. We ondersteunen praktijktesten op de openbare weg en werken daarbij samen met onder meer de RDW, regionale overheden en het bedrijfsleven. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden? Vul dan het contactformulier in.

Uitgelicht: een aantal lopende projecten

Document

Factsheet Rijkswaterstaat werkt samen aan smart mobility
pdf 140 kB / april 2016