07 Smart mobility

Smart mobility

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, willen we de kansen benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Deze inzet van innovatieve ICT-oplossingen noemen we smart mobility.

Om mensen en goederen vlot en veilig hun bestemming te laten bereiken, werkt Rijkswaterstaat dagelijks aan weg en water. Dat doen we in een dichtbevolkt land waar de ruimte beperkt is. Rijkswaterstaat werkt samen met de markt, kennisinstellingen en andere overheden op het gebied van slimme mobiliteit en intelligente transportsystemen (ITS). Bekijk onderstaande video voor uitleg over de samenwerking.

Veilig en snel van A naar B. Een flinke uitdaging. Daarom moeten we onze infrastructuur slimmer gebruiken. Dat doet Rijkswaterstaat samen met partners. Bijvoorbeeld in Praktijkproef Amsterdam. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie zo breed getest in het dagelijkse verkeer. Ook hier in het zuiden met SmartWayZ.NL. Een innovatief mobiliteitsprogramma. Onze infrastructuur is wereldwijd toonaangevend. We werken daarom veel samen met andere landen. Het Europese project InterCor stemt in vier Europese landen smart mobility-diensten op elkaar af. Onder de naam Socrates 2.0 wordt intelligente technologie getest in Amsterdam, Antwerpen, MŸnchen en Kopenhagen. En in Concorda werken we mee met proeven met zelfrijdende autoÕs. Naast die proeven werken we ook aan implementatie van intelligente technologie. Via pushberichten en digitale schermen geven we actuele verkeersinformatie. De data hiervan wordt gebruikt door handige reizigersapps. En de logistieke sector gebruikt de data voor het beter plannen van transport. Wat zorgt voor minder geluidsoverlast en schonere lucht. Met Talking Traffic werken we aan slimme verkeerslichten die verkeersstromen kunnen reguleren. En op het water zorgt Blauwe Golf Verbindend dat schepen ongehinderd kunnen doorvaren. Met smart mobility werkt Rijkswaterstaat aan slimmer gebruik van de infrastructuur. Zo dragen we bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Rijkswaterstaat gaat voor: - Dodelijke ongelukken op hoofdwegen voorkomen - Schadelijke uitstoot van vracht- en vaarverkeer verlagen - De doorstroming op hoofd- en vaarwegen verbeteren

Samen werken aan smart mobility?

Rijkswaterstaat biedt bedrijven en kennisinstituten experimenteerruimte. We ondersteunen praktijktesten op de openbare weg en werken daarbij samen met onder meer de RDW, regionale overheden en het bedrijfsleven. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de samenwerkingsmogelijkheden? Vul dan het contactformulier in.

Uitgelicht: een aantal lopende projecten

Document

Factsheet Rijkswaterstaat werkt samen aan smart mobility
pdf 140 kB / april 2016