Innovation Expo 2018

Innovation Expo 2018

Donderdag 4 oktober 2018 vindt in Rotterdam de tweejaarlijkse Innovation Expo plaats. Op de Weg van de Toekomst en het Waterplein laat Rijkswaterstaat, samen met marktpartijen en kennisinstellingen, zien met welke innovaties we nu en de komende jaren bezig zijn.

Innovatietrajecten

Net als bij eerdere edities pakt Rijkswaterstaat tijdens IE2018 flink uit met tal van lopende innovatietrajecten, onderverdeeld in thema’s zoals smart mobility, duurzame leefomgeving, informatievoorziening en robuust watermanagement. Dat doen we samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden. 

Weg van de Toekomst

Op de Weg van de Toekomst ervaren bezoekers hoe onze snelwegen er in 2020, 2030, 2040 en 2050 uitzien. Vanuit verschillende kanten komen innovaties hier mooi samen. Denk aan de ‘duurzame snelweg’, onder andere verbeeld in zonnepanelen op geluidsschermen, of geïntegreerd in het wegdek of fietspad. Of neem de ‘slimme snelweg’, waarbij bijvoorbeeld data uit voertuigen wordt gebruikt om tijdig wegonderhoud uit te kunnen voeren. In onderstaande animatie is te zien hoe onze snelwegen in de toekomst slimmer worden.

2020. Onze wegen worden in de toekomst steeds intensiever gebruikt en we krijgen vaker te maken met extreem weer. Om Nederland in de toekomst op een duurzame en betaalbare manier leefbaar, bereikbaar en veilig te houden, is innovatie essentieel. Lantaarnpalen gebruiken op grote schaal ledverlichting. Dit betekent een forse energiebesparing en CO2-reductie. Bermmateriaal wordt steeds meer hergebruikt, bijvoorbeeld voor geleiderails of borden. Meer hergebruik van materialen en minder CO2-uitstoot bij aanleg en onderhoud van wegen. In-car informatiesystemen zorgen voor het maximaal benutten van de wegcapaciteit. En dus voor vlotter en veiliger rijden. 2030. We werken energieneutraal en onze netwerken zijn 100% circulair. Dat scheelt 50% aan primaire grondstoffen! Geleiderails en geluidswallen wekken zelf energie op via zonnepanelen. Zonnecellen in fietspaden voeden elektrische scooters en fietsen. Sensoren monitoren de onderhoudsstaat van wegen en kunstwerken. Werkzaamheden zijn hierdoor preciezer. Op steeds meer plekken in Nederland ligt het stilste wegdek van de wereld. 2040. Voertuigen communiceren met elkaar, waardoor de weg beter wordt benut én er nog nauwelijks verkeersongelukken zijn. Wegen en fietspaden hebben zonnecellen en leveren energie voor elektrische voertuigen. Bermgroen wordt gebruikt in biobased asfalt. Dit asfalt is volledig klimaatbestendig. Alle voertuigen zijn elektrisch en worden al rijdend via inductie opgeladen. 2050. Nieuwe, schone en slimme vervoerssystemen zorgen er onder meer voor dat Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig is. Zelf de Weg van de toekomst ervaren? Kom naar de Innovation Expo 2018 in Rotterdam, of ga naar www.rws.nl/innovatie

Waterplein

Op het Waterplein worden aansprekende innovaties rond water gepresenteerd langs een stromende rivier die uitmondt in zee. Naast de voor Rijkswaterstaat traditionele thema's waterveiligheid, schoon water en voldoende water richten deze innovaties zich op thema’s als plastic free river, duurzame energie uit water, water en voedsel en bouwen met de natuur. Ook is er een zandstrand waar bezoekers in gesprek kunnen met de Dutch Coastline Challenge over innovaties om de Nederlandse kust op de lange termijn duurzaam te beschermen.

Behalve tientallen demonstraties van innovaties verzorgt Rijkswaterstaat deze dag ook seminars, lezingen en workshops.

Innovation Expo: verbinden, versnellen en inspireren

De Innovation Expo 2018 (IE2018) is een showcase voor innoverend Nederland. Bezoekers krijgen een groot aantal in het oog springende innovaties te zien, onder meer rond circulaire economie, energie, water en mobiliteit. De dag staat verder in het teken van nieuwe ontmoetingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook worden er concrete deals en convenanten gesloten. Verbinden, versnellen en inspireren, dat is de grote kracht van IE2018.

Maatschappelijke uitdagingen

IE2018 levert een grote impuls aan het verder versterken van het innovatieklimaat in Nederland. Dat is belangrijk want innovatie helpt Rijkswaterstaat om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Zo willen we groeiende steden bereikbaar en leefbaar houden. Ook vraagt de klimaatverandering om vernieuwing in de omgang met water en energie. Schaarste willen we tegengaan door meer in te zetten op circulair werken.

De Innovation Expo 2018 vindt plaats in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam.

Meer informatie en aanmelden voor de Innovation Expo 2018

De Innovation Expo 2018 is het tweejaarlijkse grootschalige innovatie-evenement op initiatief van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Kijk voor meer informatie en aanmelding op Innovation Expo 2018.

Partners Rijkswaterstaat op Innovation Expo 2018

  • Weg van de Toekomst: 4Silence, Alterpave, BAM, Burgerinitiatief Slimste Weg, DON Bureau, Dura Vermeer, Ecoleon, FiberCore Europe, Hans Leeflang, Heijmans, M+P, Millvision, Mr. Pepper, Natural Plastics, NPSP, NTP GROEP B.V., Pontiflex, SGS Intron, Signify, Solaroad, TNO, TU Delft, TU Twente, Van Hattum en Blankevoort.
  • Waterplein: Achteroevers, Aqitec, Aquabattery + Blue Battery, Deltares, Dutch Coastline Challenge, Ecoshape, EQA Projects, Lintur B.V., MijnWaterFabriek, Natural plastics, Redstack, SenZ2, SMS Projects BV, Stichting Noordzeeboerderij (INRADA + Oceans of energy), Tahmo, The Great Bubble Barrier, Van Remmen UV techniek, WUR, DOW Chemicals Terneuzen en firma Eijkelkamp.