02 Lage temperatuur asfalt (LEAB PA)

Lage temperatuur asfalt (LEAB PA)

Het Innovatietestcentrum (ITC) test het lage temperatuur asfalt. Het nieuwe asfalt moet zorgen voor meer energie-efficiëntie, CO2-reductie en een langere levensduur

Waarom?

  • Bij de productie van asfalt valt winst te behalen op het gebied van energie en CO2-vermindering, een van de doelstellingen van Rijkswaterstaat.
  • Het innovatieve LEAB PA heeft mogelijk een langere levensduur in vergelijking met zoab+. Dat betekent minder onderhoud en minder verkeershinder.

Hoe?

Een innovatief halfwarm schuimbitumen zoab, zogenaamd LEAB PA, maakt de productie van asfalt energie-efficiënter. We realiseren de energiebesparing door het asfalt te produceren bij een temperatuur van 110 ℃, in plaats van de gangbare 160 ℃. De lagere productietemperatuur heeft mogelijk ook een positief effect op de levensduur van het asfalt.

Met wie?

Rijkswaterstaat test deze innovatie samen met BAM Wegen.

Waar getest?

Gedurende 3 jaar testen we het LEAB PA op een proefvak van 300 m op de A4 bij Leiden, van Amsterdam richting Den Haag. Eerder is het innovatieve asfalt getest op proefvakken op de A18 bij Varsseveld en de provinciale weg N314 bij Zutphen.