04 Drones ter ondersteuning van verkeersmanagement

Drones ter ondersteuning van verkeersmanagement

Actuele informatie van het verkeer is essentieel voor het efficiënt kunnen uitvoeren van verkeersmanagement. Door drones in te zetten, bijvoorbeeld bij evenementen, beschikken verkeersmanagers over live-beelden van de verkeerssituatie.

Op deze pagina geven we meer informatie over hoe we drones gebruiken om verkeersmanagers de tools te geven die ze nodig hebben.

Waarom?

  • Informatievoorziening is essentieel bij de uitvoering van beheertaken, assetmanagement, crisismanagement en verkeersmanagement. 
  • Drones leveren waardevolle informatie op ter ondersteuning van verkeers- en crisismanagers op de grond. 
  • Drones maken het werken op hoogte veiliger bij inspecties aan kunstwerken.

Hoe?

Drones bieden nieuwe mogelijkheden om onze taken op een innovatieve manier te ondersteunen. In eerste instantie op die locaties die ontoegankelijk zijn voor de mens of de huidige technologieën. Drones verbeteren de informatievoorziening over actuele verkeerssituaties, maken inspecties aan kunstwerken eenvoudiger en bieden ondersteuning bij olieruimingen op de Noordzee, of bij crisismanagement in overstromingsgebieden.

Met wie?

Rijkswaterstaat werkt samen met hulpdiensten, gemeenten, kennisinstituten en marktpartijen (de gouden driehoek) aan deze innovatie.