Innovatie

Innovatie is nodig om Nederland op een duurzame en betaalbare manier leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Zo staat Rijkswaterstaat voor de grootste onderhoudsopgave in zijn geschiedenis: veel bruggen, tunnels en viaducten zijn toe aan vervanging of renovatie. Tegelijk vragen klimaatverandering en toenemende verkeersdrukte om slimme, duurzame en veilige oplossingen. Ook willen we in 2030 energieneutraal zijn en circulair werken.

Samen innoveren

Rijkswaterstaat geeft ruim baan aan innovaties op de weghet water, op het gebied van ruimte en duurzaamheid en informatievoorziening. We werken hiervoor nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden.

Negen innovatieprojecten uitgelicht

Zoals afgesproken in het Regeerakkoord, stelt Rijkswaterstaat zich in innovatieprojecten op als launching customer. Dit betekent dat Rijkswaterstaat als eerste innovaties grootschalig wil toepassen en zo bedrijven de kans wil geven om innovaties op de markt te brengen. 9 innovatieprojecten zijn geselecteerd om hiermee aan de slag te gaan.

Tijdens de Smart Shipping Challenge in de Rotterdamse Rijnhaven (november 2017) werd uitgelegd hoe ‘slim varen’ in zijn werk gaat.

Contact

Bent u ook met innovatie bezig en wilt u met ons in gesprek over een eventuele samenwerking? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Servicedesk Zakelijk

Documenten

Innovatienieuws

Meer innovatienieuws