Windpark Maasvlakte 2

Windpark Maasvlakte 2

Waarom

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en daarmee Rijkswaterstaat wil koploper zijn in verduurzaming en in 2030 energieneutraal zijn.
  • Het windturbinepark levert hier een forse bijdrage aan.
  • Zo beschikken we in 2023, 7 jaar eerder dan gepland, over 100% groene elektriciteit.

Alle doelen en resultaten

Hoe

het windpark wekt groene stroom op voor Rijkswaterstaat

Heb ik last van de werkzaamheden?

Eneco ontwikkelt het windpark op de Tweede Maasvlakte. Vanaf 6 april 2020 staat er meer informatie op hun website over wanneer de werkzaamheden van dit project starten, de inspraakmogelijkheden in het vergunningentraject en de hinder tijdens de realisatiefase.

Wanneer

Gereed: 2023
2020

Aanvraag benodigde vergunningen door Eneco

2022

Start bouw windpark

2023 Realisatie volledig windpark gereed

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Onderliggende pagina's