Week van de Circulaire Economie 2018

Week van de Circulaire Economie 2018

Tijdens de Week van de Circulaire Economie 2018 liet Rijkswaterstaat zien hoe door innovatie wordt bijdragen aan de duurzaamheid van Nederland.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie liet Rijkswaterstaat zien hoe hoe we binnen verschillende projecten al circulair werken. Dat wil zeggen, grondstoffen hoogwaardig hergebruiken en zo min mogelijk afval produceren. In 2030 wil Rijkswaterstaat circulair werken. 

Samen met onze partners organiseerden we een week lang sessies en netwerkmomenten om de transitie naar de circulaire economie te versnellen.

Terugblik Week van de Circulaire Economie 2018

(In een hal staat een vrouw met een fleurig pak aan:) DE VROUW ZINGT EEN HOGE NOOT (Een man deelt koffie uit. Beeldtitel: Week van de Circulaire Economie, Rijkswaterstaat. Een groepje mensen luistert naar een man:) RUSTIGE MUZIEK MANNENSTEM: We zitten hier bij elkaar om jullie mee te nemen in het ontwerpproces van InnovA58. Het is creatief, het is nieuw, het is zenden, maar het is ook ophalen. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Beeldtekst: Maandag. Openingsontbijt. Sessie AMROR. Sessie grondstoffen zijn niet eindig.) JEAN LUC BEGUIN: Dat het belangrijk is om de markt mee te nemen in de circulaire economie want die speelt er een heel belangrijke rol in. En we moeten zorgen dat in onze contracten, in de gesprekken met de markt dat we juist de circulaire economie op een hoger niveau plaatsen. NIENKE BAGCHUS-WINKEL: Dit is allemaal nog verder weg. Het is meer nadenken, kijken waar de kansen zitten. We zijn dingen aan het uitproberen. Dat vind ik goed. MAN: In 2050 moet het helemaal voor elkaar zijn. In 2030 werken wij als Rijkswaterstaat circulair. ANDRÉ BAKKER: Ik geloof erin. Ik denk dat we naar bijna 100 procent gerecycled materiaal kunnen. Alleen moet het anders dan dat we het nu doen. REMY VAN DEN BEEMT: De kwaliteit van de vraag die de overheid stelt aan de markt bepaalt de kwaliteit van het antwoord waar de markt mee komt. (Aldus Remy van den Beemt. Beeldtekst: Sessie DuBoCalc. Een man:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER MAN: Als het tot consuminderen leidt wel, maar op het moment dat je er een tv van koopt en een vakantie naar Thailand... Daarvan zou ik zeggen dat de markt zelf de oplossingen moet gaan zoeken. De data die ooit opgerold waren, hoe ga je die nu weer verdelen? Het is een game die op tijd ook gaat. En daarnaast, zeg maar, behalve kennis van de circulaire economie en hoe dat toegepast wordt in ons werk wordt er ook gekeken naar: wat voor mens ben jij? ARIEA VERMEULEN: Er moet nog veel gebeuren. Je ziet dat er nog veel partijen gestuurd worden op geld en niet op duurzaamheid. OK VAN MEGCHELEN: Het onderwijs moet je hierbij gaan betrekken want die nieuwe generatie moet in die circulaire denkmodellen kunnen zitten. (Beeldtekst: Woensdag. Opening duurzame leiders-werkconferentie ProRail en Rijkswaterstaat. Uitreiking afvaltas. Lancering leeromgeving Madaster-infra. Afronding door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Een vrouw:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER VROUWENSTEM: De volgende stap is dat wij circulair economisch gaan draaien. We zetten de boel letterlijk in beweging. BOUKJE VAN REIJN: Het platform CB'23, Circulair Bouwen'23 is vandaag gelanceerd met een tweeledig doel. Aan de ene kant: het verbinden van bestaande initiatieven om kennis op te doen en kennis uit te wisselen. En als tweede doel: om te komen tot afspraken die voor de hele bouwsector van belang zijn. LAURENS SCHRIJNEN: Nu beginnen, met de huidige infrastructuur om die circulair te benaderen, dat is één. Ten tweede: alles wat we nieuw doen, 100 procent circulair doen zodat we in 2030 circulair werken en in 2050 circulair zijn. PETER VAN ASSCHE: De kunst volgens mij voor Rijkswaterstaat is dat ze niet in één keer alle problemen van heel de wereld willen gaan oplossen. Begin zo en neem dat heel serieus en dan zal je zien dat het effect enorm is. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN (Aldus Peter van Assche. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/circulaire-economie. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Kennissessies Week van de Circulaire Economie 2018

Grondstoffen zijn niet eindig! Alternatieven voor infrabeheerders

Het wordt steeds belangrijker dat we het gebruik van grondstoffen zoveel mogelijk terugdringen en de beschikbare grondstoffen zo efficiënt en hoogwaardig mogelijk (her)gebruiken. Maar wat betekent dat en moeten wij ons al zorgen gaan maken? Jeanette Levels van LBP Sight heeft tijdens deze lunchlezing verteld hoe het ervoor staat en wat het handelingsperspectief is voor infrabeheerders en Rijkswaterstaat.

State-of-the-art circulaire ontwerpprincipes door AMROR

Onder de titel ‘AMROR gaat Circulair’ werken de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en Rijkswaterstaat – samen AMROR –aan de transitie naar circulair werken. In deze werksessie presenteerden gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat de ‘state-of-the-art’ van circulaire ontwerpprincipes en werden er ervaringen uitgewisseld.

Circulair ontwerpen: InnovA58

Het doel van InnovA58 is om de wegverbreding van de A58 circulair te ontwerpen. We gingen concreet aan de slag met wat circulariteit betekent voor het wegontwerp en het ruimtebeslag van InnovA58. Wat betekent het voor de viaducten over en in de weg?

Op weg naar circulair asfalt

Tijdens deze ochtend ging het over de aanpak en acties voor 2018 van Rijkswaterstaat op het gebied van duurzaam en circulair asfalt. Ook kwamen een aantal partijen dé circulaire innovaties op het gebied van asfalt pitchen. Denk aan de scheiding van freesasfalt, het verjongen van asfalt en de inzet van een natuurlijk bindmiddel. Asfalt is één van de belangrijkste materiaalstromen waarmee we de transitie naar een duurzamere wereld kunnen maken.

Aan de slag met het materialenpaspoort

Het platform WOW wil met ‘Assetmanagement verbindt Nederland’ gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige weg- en watersector en dito infrastructuur. In deze sessies gingen we aan de slag met het materialenpaspoort.

Werkconferentie: Samen Circulair door ProRail en Rijkswaterstaat

Steeds meer inspirerende initiatieven werken toe naar een circulaire economie. Maar wat kun jij hier aan bijdragen? Door circulair te ontwerpen, in te kopen of te beheren! Wat is er al mogelijk op dit gebied en wie zijn de partners met wie je deze uitdaging aan kan gaan? ProRail en Rijkswaterstaat organiseerden samen de #DuurzameLeiders werkconferentie 'Samen Circulair'.

Natuurlijk kapitaal en de circulaire economie

Afgelopen jaar is er op verschillende manieren gekeken naar de relatie tussen de circulaire economie en natuurlijk kapitaal. Tijdens de ochtend bespraken we de laatste bevindingen en ervaringen en gingen we hierover in discussie.

Eindsymposium Week van de Circulaire Economie

Samen met Circle Economy en C-Creators organiseerden we een symposium over de hot topics in de transitie naar een circulaire economie. Met keynotes van de pioniers Wouter van Twillert, Ben Kubbinga en Peter van Assche. Ook waren er parallelsessies over topics die nu spelen binnen de circulaire wereld.

Circulaire economie binnen Rijkswaterstaat

In 2030 wil Rijkswaterstaat circulair werken. Om de duurzaamheid van Nederland te bevorderen, werken we aan 4 strategieën: waarde behouden, circulair ontwerpen en bouwen, circulair aanbesteden en inkopen, en circulair materiaalgebruik. Meer informatie over hoe Rijkswaterstaat bijdraagt aan een duurzame toekomst, leest u op de pagina Circulaire economie.

Nieuws

Meer nieuws