Week van de Circulaire Economie 2019

Week van de Circulaire Economie 2019

'Onvermijdelijk circulair', dat is van 14 tot en met 18 januari 2019 het thema van de Nationale Week van de Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat. We kunnen en willen er immers niet meer omheen. Daarom heeft Rijkswaterstaat de ambitie om in 2030 volledig circulair te werken.

Circulair werken kunnen we niet alleen. Daarom dagen we medewerkers, infrabedrijven en samenwerkingspartners uit om samen met ons de transitie te versnellen. Kom tijdens de Week van de Circulaire Economie naar Rijkswaterstaat, krijg inzicht in onze circulaire activiteiten en uitdagingen en match je innovatie met de vragen van ons en andere opdrachtgevers.

Programma Week van de Circulaire Economie 2019

Hieronder volgt een samenvatting van een aantal evenementen gedurende de week. Op de website van Eventtouch vindt u het uitgebreide programma en het inschrijfformulier.

Maandag 14 januari 2019

We trappen de week af met een uitdagende discussie over wat er nodig is om als samenleving onvermijdelijk circulair te zijn? Keynotespeaker Richard Kooloos, directeur Duurzaam Bankieren bij ABN AMRO, vertelt ons over het belang van het circulaire principe van waardebehoud en zal ons een spiegel voorhouden: hoe kan de waarde die Rijkswaterstaat vertegenwoordigt optimaal worden behouden? Wat betekent dat eigenlijk?

Peter Struik, hoofdingenieur-directeur (HID) programma Duurzaamheid van Rijkswaterstaat, Ruud Splitthoff, directeur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan vervolgens in gesprek over waar we nu staan in de transitie en wat er moet gebeuren als we onvermijdelijk circulair willen zijn.

Door middel van talrijke parallelle kennissessies gaan verschillende collega’s van Rijkswaterstaat vertellen hoe zij circulariteit meenemen in de projecten. We sluiten de dag af met een inspirerende presentatie van trendwatchers van diverse achtergronden over hoe circulaire infrastructuur er in 2050 uit kan komen te zien. Derk Loorbach, directeur van DRIFT en één van de grondleggers van de aanpak voor transitiemanagement, reflecteert vervolgens over waar we nu staan in de transitie naar een circulaire economie. Als domein Grond-, Weg-, en Waterbouw, maar ook specifiek als Rijkswaterstaat. Hoe kan Rijkswaterstaat de transitie versnellen? Wat valt hem op en waar moeten we meer aandacht voor hebben?

Het hele programma en inschrijfformulier vindt u op de website van Eventtouch.

Dinsdag 15 januari 2019

Op deze dag gaan we circulair aan de slag in het hele land. Rijkswaterstaat heeft veel kennis die kan worden gebruikt en getest in pilots en projecten in de regio’s. Kom praktische kennis halen en pas het meteen dezelfde dag toe! Wil je meer weten over dit programma? Neem dan via e-mail contact met ons op.

Woensdag 16 januari 2019

Op woensdag 16 januari organiseren we samen met ProRail een nieuwe editie van de werkconferentie #DuurzameLeiders: Samen Circulair met als thema ‘Onvermijdelijk Circulair’, in de Veerensmederij Amersfoort. De eerste stappen naar een circulaire economie zijn gezet. Circulaire pilots en projecten worden uitgevoerd. Maar hoe komen we van deze eerste tussenstop naar een compleet circulaire economie? Op deze conferentie gaan we aan de slag met een onvermijdelijk circulaire infra-sector!

Donderdag 17 januari 2019

Als opdrachtgevers in de infrasector en marktpartijen met circulaire innovaties en ambities moeten we samen in actie komen om onze landelijke doelstellingen te behalen. Peter Struik (HID programma Duurzaamheid en Leefomgeving van Rijkswaterstaat) en Ans Rietstra (directeur Projecten van ProRail) openen de dag en laten zien op welke innovaties zij gaan inzetten rond circulariteit. Daarna geven we een inkijkje in de huidige state-of-the-art circulaire projecten in de infrasector, zoals het Circulair Viaduct, IFD-ontwikkeling Provincie Noord-Holland, Circulaire ambities ProRail, de Great Bubble Barrier als mogelijke oplossing voor plastic in rivieren en de inzet van big data voor voorspellen van asfalt onderhoud. Kom luisteren wat er nu al mogelijk is in drie rondes met parallelle sessies.

In de middag hoor je meer over mogelijkheden voor innovatiestimulering in 2019. In de klimaatenvelop van het ministerie van Economische Zaken zijn extra middelen beschikbaar gesteld om in 2019 CO2 te reduceren door het inzetten van circulaire innovaties in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Doe mee aan de 4 mix-and-matchsessies waarin we bedrijven uitdagen om met impactvolle innovaties te komen, en opdrachtgevers uitnodigen hun projecten en areaal beschikbaar te stellen.

Bekijk het volledige programma en het inschrijfformulier op de website van Eventtouch.

Kennismaken met Rijkswaterstaat op de Infratech

Als Rijkswaterstaat zijn we tijdens de Week van de Circulaire Economie ook op de Infratech in Rotterdam. Hier kun je met ons in gesprek over we wat allemaal al doen op het gebied van circulaire economie en presenteren we onze circulaire uitdagingen.

Terugblik Week van de Circulaire Economie 2018

(In een hal staat een vrouw met een fleurig pak aan:) DE VROUW ZINGT EEN HOGE NOOT (Een man deelt koffie uit. Beeldtitel: Week van de Circulaire Economie, Rijkswaterstaat. Een groepje mensen luistert naar een man:) RUSTIGE MUZIEK MANNENSTEM: We zitten hier bij elkaar om jullie mee te nemen in het ontwerpproces van InnovA58. Het is creatief, het is nieuw, het is zenden, maar het is ook ophalen. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Beeldtekst: Maandag. Openingsontbijt. Sessie AMROR. Sessie grondstoffen zijn niet eindig.) JEAN LUC BEGUIN: Dat het belangrijk is om de markt mee te nemen in de circulaire economie want die speelt er een heel belangrijke rol in. En we moeten zorgen dat in onze contracten, in de gesprekken met de markt dat we juist de circulaire economie op een hoger niveau plaatsen. NIENKE BAGCHUS-WINKEL: Dit is allemaal nog verder weg. Het is meer nadenken, kijken waar de kansen zitten. We zijn dingen aan het uitproberen. Dat vind ik goed. MAN: In 2050 moet het helemaal voor elkaar zijn. In 2030 werken wij als Rijkswaterstaat circulair. ANDRÉ BAKKER: Ik geloof erin. Ik denk dat we naar bijna 100 procent gerecycled materiaal kunnen. Alleen moet het anders dan dat we het nu doen. REMY VAN DEN BEEMT: De kwaliteit van de vraag die de overheid stelt aan de markt bepaalt de kwaliteit van het antwoord waar de markt mee komt. (Aldus Remy van den Beemt. Beeldtekst: Sessie DuBoCalc. Een man:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER MAN: Als het tot consuminderen leidt wel, maar op het moment dat je er een tv van koopt en een vakantie naar Thailand... Daarvan zou ik zeggen dat de markt zelf de oplossingen moet gaan zoeken. De data die ooit opgerold waren, hoe ga je die nu weer verdelen? Het is een game die op tijd ook gaat. En daarnaast, zeg maar, behalve kennis van de circulaire economie en hoe dat toegepast wordt in ons werk wordt er ook gekeken naar: wat voor mens ben jij? ARIEA VERMEULEN: Er moet nog veel gebeuren. Je ziet dat er nog veel partijen gestuurd worden op geld en niet op duurzaamheid. OK VAN MEGCHELEN: Het onderwijs moet je hierbij gaan betrekken want die nieuwe generatie moet in die circulaire denkmodellen kunnen zitten. (Beeldtekst: Woensdag. Opening duurzame leiders-werkconferentie ProRail en Rijkswaterstaat. Uitreiking afvaltas. Lancering leeromgeving Madaster-infra. Afronding door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Een vrouw:) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER VROUWENSTEM: De volgende stap is dat wij circulair economisch gaan draaien. We zetten de boel letterlijk in beweging. BOUKJE VAN REIJN: Het platform CB'23, Circulair Bouwen'23 is vandaag gelanceerd met een tweeledig doel. Aan de ene kant: het verbinden van bestaande initiatieven om kennis op te doen en kennis uit te wisselen. En als tweede doel: om te komen tot afspraken die voor de hele bouwsector van belang zijn. LAURENS SCHRIJNEN: Nu beginnen, met de huidige infrastructuur om die circulair te benaderen, dat is één. Ten tweede: alles wat we nieuw doen, 100 procent circulair doen zodat we in 2030 circulair werken en in 2050 circulair zijn. PETER VAN ASSCHE: De kunst volgens mij voor Rijkswaterstaat is dat ze niet in één keer alle problemen van heel de wereld willen gaan oplossen. Begin zo en neem dat heel serieus en dan zal je zien dat het effect enorm is. DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN (Aldus Peter van Assche. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/circulaire-economie. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Nieuws

Meer nieuws