Planning

Op deze pagina vindt u de planning van de bouw van het circulair viaduct bij Kampen.

Gereed: september 2019
2016 Eerste idee ontstaat voor het circulaire viaduct
2017 Start ontwerpproces
September 2018 Samenwerkingsovereenkomst gesloten
Oktober 2018 Productie betonnen elementen
November 2018 Bouw viaduct op locatie
December 2018 Start testperiode
September 2019 Demontage viaduct

Deze planning is onder voorbehoud.