Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

We bouwden samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort, prefab-bouwer Consolis Spanbeton het eerste circulaire viaduct van Nederland. Dit prototype plaatsten vlakbij Kampen, waar het viaduct getest wordt door het werkverkeer van de bouw van de Reevesluis.

We experimenteren binnen dit project met nieuwe techniek en brengen een nieuwe manier van samenwerken in de praktijk. Ook delen we de kennis die het project oplevert met andere partijen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van circulair bouwen. Dat doen we binnen de Open Leeromgeving Circulair Viaduct.

Circulair viaduct

Het viaduct is circulair, omdat de betonnen elementen waar het uit bestaat op een andere locatie volledig en ongeschonden opnieuw bruikbaar zijn. Zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw gebruikt. Dit is het eerste betonnen viaduct in Nederland dat zo wordt gebouwd.

We werken al vanaf het begin van dit traject intensief samen met de bouwers

Bij dit project werken we ook op een nieuwe manier samen. Rijkswaterstaat heeft normaal gesproken de rol van opdrachtgever en de bouwers die van opdrachtnemer. Maar in dit geval werken we vanaf het begin van dit traject al intensief samen met de bouwers. Dat is noodzakelijk om volledig circulair bouwen mogelijk te maken.

Open Leeromgeving Circulaire Viaducten

De Open Leeromgeving Circulaire Viaducten maakt toepassing van circulaire viaducten mogelijk. Rijkswaterstaat en Van Hattum en Blankevoort delen hun kennis en ervaringen van het prototype Circulair Viaduct en dagen anderen uit om ook hun eigen kennis in te brengen.

Speel een rol in de doorontwikkeling van circulaire viaducten

Om naar een toepassing van circulaire viaducten te komen, betrekken we kennisinstellingen, opdrachtgevers en andere marktpartijen als gelijkwaardig partner. Een eerste stap hierin is het bijeenbrengen van de huidige beschikbare kennis. Daarom roepen we je op jouw kennis te delen in deze leeromgeving.

De leeromgeving levert afspraken en gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van marktrijpe prototypes op. Rijkswaterstaat ondersteunt bedrijven financieel om een gezamenlijk concept door te ontwikkelen. Alleen door gelijkwaardig samen te werken binnen de hele keten lukt het om volledig circulair te bouwen.

Voor wie is de leeromgeving?

De leeromgeving is bedoeld voor:

  • Infrabedrijven die circulaire viaducten aan willen bieden
  • Opdrachtgevers zoals provincies en gemeenten die circulaire viaducten in willen kopen
  • Kennis- en opleidingsinstellingen, architecten en anderen die een bijdragen willen leveren

Meer informatie Leeromgeving Circulair Viaduct

In een open leeromgeving op de Bouwcampus delen we de opgedane kennis met andere partijen.

Duurzame ambities

Met het eerste circulaire viaduct van Nederland dragen we zo op een innovatieve wijze bij aan de duurzame ambities van Rijkswaterstaat en Nederland. Namelijk 49% minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) én circulair werken in 2030.