Ring Utrecht: aanpassen aan klimaatverandering

Ring Utrecht: aanpassen aan klimaatverandering

Het klimaat verandert. Bij de aanleg van infrastructuur houden we hier rekening met de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn. Dit heet klimaatadaptatie. De nieuwe Ring Utrecht is zo’n project waarbij we kijken naar de gevolgen en daarop inspelen.

Voor Nederland heeft het KNMI de belangrijkste klimaateffecten samengevat in 4 scenario’s. Zomers worden heter, met heftige regenbuien, maar ook met lange(re) perioden van droogte. We moeten ons hierop aanpassen.

Pilot met klimaatadaptatie

Bij de planstudie voor de nieuwe Ring Utrecht heeft Rijkswaterstaat uitgebreid gekeken naar de gevolgen van klimaatverandering. Zo bestuderen we de gevolgen van extreme regenval, kwel en grondwater, bodemdaling, overstromingsrisico, hitte en vorst. Met deze kennis maken we de ring future proof.

Future proof

Hevige neerslag vraagt om een goede afwatering. Als we nu onvoldoende inspelen op de toename van regenbuien door klimaatverandering, kan er wateroverlast optreden op de nieuwe Ring Utrecht bij hevige buien. Er ontstaan dan knelpunten bij de afvoer van het water.

Klimaatverandering versterkt ook het proces van veenoxidatie en bodemdaling. Daarom mijden we deze bodemdaling gevoelige gebieden bij de aanleg van een nieuwe snelweg. Ook gebieden die overstromingsgevoelig zijn mijden we. De klimaatverandering brengt namelijk ook meer overstromingen met zich mee. De snelweg is dan een belangrijke evacuatieroute.

Klimaatatlas

Tijdens de planstudie van de Ring Utrecht is gebruik gemaakt van de zogenaamde Klimaatatlas in combinatie met het kader 'Klimaat in de planuitwerking'. Dit is een handig hulpmiddel om effecten van klimaatverandering in beeld te brengen.

In de onderzoeksfase voor de Voorkeursvariant (VKV) van de nieuwe Ring Utrecht is onderzocht of het klimaateffect een onderscheidende factor is in de keuze van een variant. Uit dit onderzoek blijkt dat het veranderende klimaat geen rol speelt in de keuze, maar dat er wel aandachtspunten zijn voor de planuitwerkingsfase. In de planuitwerkingsfase zijn deze aandachtspunten verder onderzocht.

Dit heeft geleid tot een grondige analyse van het watersysteem met behulp van de nieuwe klimaatscenario’s Wh. Uit deze analyse kwamen verschillende locaties naar voren waar het verstandig is om alvast extra waterbergingsmaatregelen te realiseren. Deze maatregelen zijn inmiddels voorgesteld voor het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) en door de minister benoemd.

Na een succesvolle pilot bij de Ring Utrecht passen we de Klimaatatlas in de toekomst bij de aanleg van nieuwe infrastructuur vaker toe.