Week van de Circulaire Economie 2020

Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020

De landelijke Week van de Circulaire Economie vond van maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari 2020 plaats. Tijdens deze jubileumeditie ging Rijkswaterstaat op Tour Circulair.

Goede voorbeelden hebben een podium gekregen, voorlopers hebben elkaar ontmoet en starters hebben concrete handvatten aangereikt gekregen om zelf aan de slag te gaan. Tijdens de week hebben wij onze collega’s, samenwerkingspartners en ook marktpartijen en overheden uitgenodigd om aan de slag te gaan met circulaire economie en klimaat bij Rijkswaterstaat. Bekijk ook de terugblik in onderstaande video.

(2 vrouwen delen naamkaartjes uit. Een barista schenkt melk in een kopje. In een hal staan 2 vrouwen te praten bij een bureau. Op posters staan verschillende dieren afgebeeld.) STILTE GEVOLGD DOOR STEVIGE MUZIEK DIE AANZWELT (Een grote zaal loopt vol met mensen. Een vrouw spreekt de aanwezigen toe. Later is een man aan het woord. De aanwezigen luisteren aandachtig.) FREDERIEKE KNOPPERTS: We zijn nu bij de workshop van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten. We bespreken met elkaar de resultaten uit die Open Leeromgeving en vooral: welke volgende stap gaan wij met elkaar zetten? KATJA NELISSEN: Ik ben vandaag bij Rijkswaterstaat omdat wij als ProRail samen met Rijkswaterstaat en het ministerie een strategie naar klimaatneutrale en circulaire infraprojecten hebben opgesteld. En vandaag gaan we het er met heel veel andere partijen over hebben hoe we dat ook vandoen gaan krijgen. DIK DE WEGER: We hielden een workshop over de Zero Emissie Bouwplaats over het transitiepad Droog Grondverzet en Overige Mobiele Werktuigen. En we hebben met marktpartijen, opdracht- gevers en kennisinstellingen nagedacht over de vraag: hoe kunnen we zorgen dat de bouwplaatsen van de GWW-sector in 2030 emissievrij zijn? DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Aldus Dik de Weger. Op een deur staat: Circulaire Escaperoom. Iemand draait aan een schijf met daarop de letters van het alfabet.) JEROEN NAGEL: De workshop ging over materialenpaspoorten de Materialen expeditie, die aan de slag zijn met concrete pilots en leerervaringen uitwisselen en de ervaring die wij opgedaan hebben bij de Beatrixsluis, met Madaster. JASPER FLAPPER: De workshop die we gaven met Copper8 en ProRail, ging over hoe milieukosten zich verhouden tot circulariteit. Gebruik je DuboCalc als meetinstrument om de duurzaamheid van je project te meten neem je circulariteit dan ook volledig mee of laat je nog iets liggen? DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Aldus Jasper Flapper. Versnelde beelden van mensen die de grote zaal verlaten.) KNOPPERTS: Mijn volgende stap is dat we verder gaan werken aan het ontwikkelen van circulaire viaducten. Gister is daar de publicatie van online gegaan waarin we weer als Rijkswaterstaat € 5 miljoen gaan investeren. NELISSEN: Dat ik vooral doorga met kennis delen en het enthousiasmeren van iedereen die erbij betrokken is. Dat zijn er gelukkig steeds meer. DE WEGER: Het formeren van een kopgroep waarbij partijen samen gaan werken aan het realiseren van die Zero Emissie Bouwplaats. FLAPPER: Mijn volgende stap om de Rijkswaterstaat-doelstellingen te bereiken voor 2030 is het verder ontwikkelen van het contractenbuffet. En zorgen dat we met onze contractmodellen ook klimaatneutraal en circulair kunnen gaan inkopen. NAGEL: Mijn volgende stap is om volgende week onze kennis in te brengen in de datamanagement-werkgroep van CB'23, paspoorten voor de bouw. DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG (Mensen die naar twee mannen luisteren, klappen in hun handen. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Een productie van de Rijksoverheid.)

Start Week van de Circulaire Economie

De start van de Week van de Circulaire Economie 2020 vond plaats op 3 februari 2020 tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) in de Fokker Terminal in Den Haag. Lees het verslag van de Week van de Circulaire Economie 2020.

Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten, hoe dan?!

De doelstelling van Rijkswaterstaat om in 2030 te gaan voor circulair en klimaatneutraal werken stond centraal. Met de uitvoering van de strategie klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten zorgen we ervoor dat in 2030 alle projecten van Rijkswaterstaat klimaatneutraal en circulair worden aanbesteed. Daarmee dragen we substantieel bij aan een duurzame leefomgeving. Maar welke stappen gaan we nu zetten, en welke innovaties en kennis zijn nodig?

Op 4 februari ontvingen wij ruim 300 geïnteresseerden in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht. Deze dag stond in het teken van hoe we met de sector de transitie naar circulaire en klimaatneutrale infrastructuur gaan realiseren. Een volle programmering met onder andere een kick-off van de strategie klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten 2030, de laatste kennis en concrete tools om meteen aan de slag te gaan. Inspiratie en ruim voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Lees verder:

On Tour Circulair door Nederland

Samen versnellen, op weg naar een klimaatneutrale en circulaire toekomst. Rijkswaterstaat is daadwerkelijk op ‘tour circulair’ gegaan en heeft een aantal goede voorbeelden opgezocht. Geïnteresseerden hebben kunnen deelnemen aan verschillende excursies door het land.

Scheiding bouw- en sloopafval bij Renewi

Waste-to-productbedrijf Renewi richt zich exclusief op het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het verbranden of storten ervan. Zakelijk afval wordt milieuvriendelijk verwerkt en ook bouw- en sloopafval, gevaarlijk en chemisch afval, glas, hout, en meer worden na sortering door Renewi zoveel mogelijk hergebruikt of veilig verwerkt.

Na een toelichting over het werk en de visie van Renewi hebben we de veiligheidsschoenen aangetrokken om van dichtbij te zien hoe sortering en scheiding van met name bouw- en sloopafval in zijn werk gaat. Ook hebben we gezien hoe de verkregen separate stromen klaar worden gemaakt voor verdere verwerking.

Circulair restaurant The Green House

Nabij Utrecht CS ligt The Green House, een circulair restaurant waar chefs werken met ingrediënten uit eigen urban farm en de regio. Het paviljoen van The Green House is volledig circulair en zeer duurzaam gebouwd: er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hergebruikte materialen en omdat het paviljoen volledig modulair gebouwd is, kan het over 15 jaar op een nieuwe locatie in dezelfde of een andere vorm weer worden opgebouwd. Tijdens deze excursie is verteld over het volledig circulaire businessmodel van The Green House.

Groenste hotel van Nederland: Hotel Jakarta

Met Hotel Jakarta in Amsterdam wilden de eigenaars van Hotel New York en de SS Rotterdam het ‘groenste’ hotel van Nederland neerzetten. We hebben kunnen zien dat het hotel niet alleen letterlijk groen is, door de subtropische tuin die in samenwerking met de Hortus Botanicus is aangelegd, maar ook figuurlijk: het is een van de eerste volledig energieneutrale hotels van Nederland. Zo is het hotel voor 80 procent opgebouwd uit hout, worden de badkamers verwarmd door de zonnepanelen op de balkons van de kamers en gaat zelfs het beddengoed naar een wasserette waar geen chemicaliën worden gebruikt.

Kaumera Grondstoffenfabriek & het CleanTech Center

Nederlandse waterschappen, wetenschap en het bedrijfsleven werken samen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. In Zutphen is de eerste Grondstoffenfabriek ter wereld geopend waar Kaumera Nereda Gum wordt geproduceerd: een nieuwe biobased grondstof die wordt gewonnen uit afvalwater. Kaumera is beloond met de Waterinnovatieprijs 2019.

En in Zutphen bevindt zich ook het Cleantech Center, hét duurzame innovatiecentrum van en voor Oost-Nederland waar overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen komen om innovaties op het gebied van schone technologieën te realiseren. Tijdens de Week van de Circulaire Economie en Klimaat is een gecombineerde rondleiding aangeboden. De deelnemers hebben een boeiende dag beleeft.

Het Grondstoffen Collectief Almere

Torenhoge ambities en intensieve samenwerking: dat kenmerkt het Grondstoffen Collectief Almere (GCA). Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Het GCA is opgericht door 3 lokale partijen en kan rekenen op de toewijding van nog eens 40 projectpartners. Tijdens de rondleiding stond de samenwerking om een circulaire economie te realiseren centraal. Het lokale aspect geeft een impuls aan het bedrijfsleven: nieuwe financiële stromingen, intensievere samenwerkingen en meer werkgelegenheid.

Rijkswaterstaat in 2030 geheel energieneutraal

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een flinke ambitie, waaraan Rijkswaterstaat bijdraagt door in 2030 geheel energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken en circulair te werken. Dat gebeurt stap voor stap: steeds meer collega’s gaan aan de slag met circulaire en klimaat neutrale principes en projecten. Ook dagen we de markt uit om samen met ons in projecten te innoveren en zo de transitie naar de circulaire economie en klimaatneutraliteit te versnellen.