Bouw circulair viaduct bij Kampen

Bouw circulair viaduct bij Kampen

Waarom

  • Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken.
  • Nederland wil een CO2-reductie van 49% in 2030.
  • Samen met de marktpartijen willen we onze infrastructuur zo ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken.

Hoe

een 100% circulair viaduct uit betonnen elementen die ongeschonden opnieuw bruikbaar zijn

kennisdelen

Bouw circulair viaduct

We bouwden samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland. Tussen december 2018 en september 2019 is dit viaduct getest door het werkverkeer van de bouw van de Reevesluis. Het viaduct zal op een andere locatie worden gedemonteerd. Rijkswaterstaat is nog in gesprek over de herbestemming.

Het viaduct is circulair: zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw benut. Dit is het eerste betonnen viaduct in Nederland dat zo is gebouwd.

Belangrijkste inzichten en lessen circulair viaduct

We experimenteerden binnen dit project met nieuwe techniek en een nieuwe manier van samenwerken. In het integraal advies delen we de belangrijkste inzichten en lessen van het ontwerpen, bouwen, monitoren en demonteren van het viaduct. In de publicatiedatabank van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat zijn de achtergronddocumenten waar we naar verwijzen in het advies en de ontwerpnota te bekijken.

Het verhaal van het eerste circulaire viaduct

Iedereen die aan innovaties werkt, begrijpt dat de totstandkoming van het eerste circulaire viaduct niet zonder slag of stoot zal zijn gegaan en dat het resultaat, nog meer dan van de techniek, afhankelijk is van de mensen die er aan werkten. In de learning history zijn alle 'mensen in dit verhaal' geïnterviewd. Van de verschillende verhalen en puzzelstukjes is één verhaal gereconstrueerd.

Video: zo bouwden we het circulair viaduct

In de video ziet u hoe dit prototype is gebouwd en gedemonteerd.

Circulair viaduct #RWSinnoveert Het eerste brugdek van circulaire betonnen elementen. Je kunt het verbreden, verlengen of demonteren en op een andere plek weer opbouwen. Dankzij samenwerking van Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab bouwer Consolis Spanbeton is deze droom werkelijkheid geworden. Dit viaduct bestaat uit 40 circulaire prefab betonnen elementen. Elk element heeft een holle ruimte en is voorzien van zogenoemde ‘shear-keys’. Met elastische, stalen kabels brengen we de elementen op spanning om samen een complete ligger te vormen. Voor dit prototype zijn 8 elementen in de lengte aan elkaar gespannen om 5 samengestelde liggers te creëren. 5 van deze prefab liggers naast elkaar zijn goed voor een viaduct van 20 meter lang en 7,5 meter breed. Binnen 1 dag transporteren we de liggers en plaatsen we ze op een stalen fundering. Hier worden ze verbonden, waarna we veiligheidsvoorzieningen aanbrengen. De dwarsvoorspanstaven zorgen voor samenhang tussen de 5 liggers, die 1 brugdek vormen. Bij gebruik registeren meetsensoren de bewegingen tot 0,1 mm in het brugdek en de spanning in de stalen kabels. Zo komen we te weten hoe het circulaire viaduct zich gedraagt in 9 maanden actief gebruik. Na 9 maanden demonteren we het viaduct. Eerst verwijderen we de stalen randelementen die het risico beheersen van een falende dwarsvoorspanstaaf. Daarna verwijderen we de overgangsplaten die de liggereinden dragen en graven we de grond die tegen de liggerkoppen aanligt weg. De volgende stap is het demonteren van het viaduct. De liggers die aan elkaar verbonden waren, maken we binnen 4 uur los en hijsen we uit. We brengen de liggers terug naar Koudekerk aan den Rijn, waar ze vorig jaar zijn opgebouwd. Hier leggen we 1 ligger op een assemblageframe en demonteren we die bij wijze van proef. We halen de spanning van de ligger en verwijderen de 3 voorspankabels. Dan bekijken we hoe de voegen zich hebben gedragen. Het voegmateriaal kan gemakkelijk worden weggenomen en mag zich niet hechten aan de elementen. Zo kunnen we de elementen zonder beschadigingen hergebruiken op een nieuwe locatie. Voor een circulaire economie is samenwerking en kennisdeling nodig. We delen daarom de kennis die we hebben opgedaan. Hiermee stimuleren we andere partijen om ook te bouwen aan circulaire viaducten. Samen zorgen we ervoor dat we grondstoffen op een hoogwaardige manier kunnen hergebruiken. Meer informatie? Kijk dan op: www.circulairviaduct.nl Een productie van Rijkswaterstaat 2019

Open leeromgeving

Tijdens de ontwikkeling van het viaduct is het idee voor de Open Leeromgeving ontstaan. In de Open Leeromgeving wisselden 60 deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen. Als vervolg op de uitkomsten en afspraken uit de Open Leeromgeving zal Rijkswaterstaat bedrijven actief ondersteunen bij het uitwerken en doorontwikkelen van de innovaties, met behulp van de Strategic Business Innovation Research (SBIR)-regeling. Kijk voor meer informatie op de website van De Bouwcampus. Samen zorgen we ervoor dat we grondstoffen op een hoogwaardige manier kunnen hergebruiken.

Nieuws

Onderliggende pagina's