CE in de grond-, weg- en waterbouw

CE in de grond-, weg- en waterbouw

Voor Rijkswaterstaat is de circulaire economie een belangrijk thema, omdat wij als grote opdrachtgever in de bouw veel grondstoffen gebruiken, zoals beton, asfalt en grond.

Daarom wil Rijkswaterstaat in 2030 circulair werken. Dat is noodzakelijk om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 te halen.

Levenscyclus

Rijkswaterstaat werkt circulair om het milieu, materiaalvoorraden en de waarde van objecten, onderdelen en materialen te beschermen. We zorgen dat deze zo lang mogelijk hoogwaardig in de kringloop blijven en meerdere levenscycli meegaan.