12 Honey Highway

Honey Highway

We zaaien wegbermen in met wilde bloemen en kruiden. Hierdoor hebben bijen, vlinders en andere insecten het hele jaar voldoende voedsel.

Waarom?

Gebrek aan voedsel is 1 van de redenen dat het slecht gaat met bijen, vlinders en andere insecten in Nederland. Doordat we op akkers vaak maar 1 soort gewas verbouwen, hebben ze onvoldoende voedsel. Het is voor de natuur én voor ons van groot belang dat het goed gaat met de bijen- en vlinderpopulatie in Nederland. Ze zorgen niet alleen voor bestuiving van allerlei gewassen en natuurgebieden. Ook bestrijden ze plaagsoorten als plantenluizen, bepaalde keversoorten en rupsen.

Hoe?

Honey Highway is een initiatief dat wegbermen inzaait met wilde bloemen en kruiden die onze eigen streek voorkomen. Dit leidde langs de A4 tussen Delft en Schiedam tot een 6 km lange zee van bloemen en kruiden. Goed bermonderhoud is de eerste 3 jaar cruciaal. Hier houden we in onze maaimethode dan ook rekening mee. In deze 3 jaar moeten grassoorten langzaam plaatsmaken voor een natuurlijk evenwicht van bloemen en kruiden.

Waar?

Er is een strook van 6 km gerealiseerd langs de A4 tussen Delft en Schiedam. Er komt ook een Honey Highway tussen Leiden en Den Haag en langs de nieuwe A4 in Brabant. Op termijn volgen andere N- en rijkswegen. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland plannen voor de Veilingroute (N222) en praat het initiatief met andere provincies. Ook komen er Honey Highways langs het spoor.

Met wie?

Honey Highway en gemeente Midden-Delfland