07 Greensand

Greensand bestaat uit een mineraal dat koolstofdioxide vasthoudt. Met dit zand gaan we klimaatverandering tegen.

Waarom?

Klimaatsverandering wordt veroorzaakt door een stijging van de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de lucht. Minder CO2 uitstoten is dan ook een oplossing voor klimaatsverandering. Daarnaast proberen we met greensand de koolstofdioxide die in de lucht zit af te breken. Greensand is in allerlei varianten verkrijgbaar: van zand tot ruwe kiezels.

Hoe?

Greensand is gemaakt van het mineraal Olivijn, dat CO2 uit water omzet in bicarbonaat. De vochtdeeltjes die in de lucht zitten, worden opgeslagen en gezuiverd. Zo helpt greensand klimaatsverandering te bestrijden. Bicarbonaat is een belangrijke voedingsstof voor schelpdieren en helpt verzuring van het water tegen te gaan. Olivijn is een duurzame oplossing voor klimaatsverandering. Het mineraal komt in grote hoeveelheden op aarde voor. Per 1 kg Olivijn wordt ten minste 1 kg koolstofdioxide opgeslagen.

Waar?

We werken nog niet met greensand. Dit gaan we op termijn wel doen, bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen. Op de verzorgingsplaats Westkop kunt u zien hoe greensand eruit ziet.

Met wie?

Greensand