Wetten aanleg en beheer

Wetten aanleg en beheer

Vergunning aanvragen

Voor sommige activiteiten op en om de rijkswegen moet u een vergunning of ontheffing aanvragen. Er zijn 2 typen vergunningen en ontheffingen, op basis van de:

  • Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr): bijvoorbeeld voor de bouw van een wegrestaurant, de aanleg van kabels naast een weg of het plaatsen van een reclamebord
  • Wegenverkeerswet (Wvw): een ontheffing om wedstrijden of evenementen op de weg te laten plaatsvinden

Zienswijzen en bezwaar

Bent u het niet eens met een afgegeven vergunning of het ontwerp voor bijvoorbeeld een weg? Dan kunt u uw zienswijze op het ontwerpbesluit indienen of bezwaar maken tegen de vergunning.

Onteigening

Voor het realiseren van projecten - zoals de aanleg van een weg of de realisatie van een bedrijventerrein - heeft de overheid grond nodig. Die grond is vaak in handen van particulieren of bedrijven. Als de grondeigenaar en de overheid het niet eens kunnen worden over de aankoop of de vergoeding, dan kan de overheid een zogenaamde onteigeningsprocedure inzetten.

Meer over onteigening