Maximumsnelheid

Maximumsnelheid snelwegen Nederland

De maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen is 130 km/h. Op 19 december 2019 is besloten om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/h overdag tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Tussen 19.00 uur en 06.00 uur blijft de maximumsnelheid hetzelfde: waar je nu 120 km/h of 130 km/h mag rijden, mag dat straks ook.

De snelheidsverlaging maakt deel uit van een pakket maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor natuurherstel en nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw.

Hoe hard mag ik op deze snelweg?

Tot aan de snelheidsverlaging blijft de huidige maximumsnelheid ongewijzigd. Op de Wegenkaart Maximumsnelheden is te zien wat op dit moment de maximumsnelheid is.

Rijkswaterstaat gaat in het weekend van donderdag 12 maart (vanaf 21.00 uur) tot maandag 16 maart 2020 (tot 05.00 uur) de bebording uitvoeren. Vanaf dat moment gaat de snelheidsverlaging daadwerkelijk in en gelden de nieuwe maximumsnelheden.

Wat wordt de maximumsnelheid straks?

  • Tussen 06.00 uur en 19.00 uur: 100 km/h (behalve bij de 80 km/h-trajecten en sommige spitsstroken).
  • Tussen 19.00 uur en 06.00 uur: 100 km/h, 120 km/h of 130 km/h. Afhankelijk per traject.
  • Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/h).

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Borden langs de weg geven de maximumsnelheid aan.

Luchtkwaliteit, geluidsproductie en verkeersveiligheid

Bij het snelhedenbeleid is het uitgangspunt dat de maximumsnelheid voldoet aan alle normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid. Voor een aanpassing van de snelheid onderzoeken we daarom altijd wat het effect is op de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid. We houden gedurende het jaar de vinger aan de pols en monitoren of de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid aan de normen voldoet.