Maximumsnelheid

Maximumsnelheid snelwegen Nederland

De maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen is 130 km/h. Maar op diverse plekken en tijden geldt een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid of de aanwezigheid van woon- of natuurgebieden. Zo blijven luchtvervuiling en geluidhinder binnen de milieunormen.

Update 13 november 2019: de informatie op deze pagina wordt zo snel mogelijk bijgewerkt.

Alle regels rondom maximumsnelheid in een notendop


INLEIDENDE MUZIEK Vanaf 1 september 2012 is de algemene maximumsnelheid op de snelwegen verhoogd van 120 naar 130 kilometer per uur. Maar, dit geldt niet overal. Het is daarom belangrijk om te weten waar u 130 mag rijden en waar niet. Als er niets staat aangegeven, geldt op de snelwegen in principe een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Als er een andere maximumsnelheid geldt, of als de snelheid op een traject wisselt, wordt dit aangegeven met borden naast of boven de weg.

Er zijn ook stukken waar alleen tussen zeven uur 's avonds en zes uur 's ochtends de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is. De snelheid die overdag geldt, wordt dan aangegeven en op een bord eronder staan de tijden dat deze snelheid geldt.

Als u geen 130 mag rijden, is dit omdat: de weg door een bebouwd gebied loopt; de weg door of langs een natuurgebied loopt; of omdat de verkeersveiligheid het niet toelaat. Het kan ook voorkomen dat de verkeerssituatie tijdelijk om een lagere maximumsnelheid vraagt. Bijvoorbeeld door slecht weer, drukte of een ongeval. In dat geval geeft de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat de maximumsnelheid aan op de borden boven de weg.

De belangrijkste uitzonderingen op de 130-regel zijn de 80- en 100- zones bij grote steden, spitsstroken en het vrachtverkeer, dat op alle autosnelwegen maximaal 80 mag rijden. De komende jaren mag u op steeds meer plekken 130 rijden. Wilt u weten waar u 130 mag, kijk dan op Rijkswaterstaat.nl. AFSLUITENDE MUZIEK

Hoe hard mag ik op deze snelweg?

Wilt u meer weten over de snelheden op de Nederlandse snelwegen? Bekijk een overzicht van de wegen op de Wegenkaart Maximumsnelheden. Korte, lokale afwijkingen, zoals bijvoorbeeld de lagere snelheid op knooppunten, zijn over het algemeen niet in de kaart opgenomen.

Waar en wanneer mag ik geen 130 km/h rijden?

  • Bij de 80 en 100 km-zones bij grote steden.
  • Wanneer de spitsstrook open is. Dan geldt een aangepaste maximumsnelheid (100 of 80 km/h).
  • Op wegen waar de 130-regel alleen ‘s avonds en ‘s nachts tussen 19:00 en 6:00 uur geldt. Voor overdag geldt dan een lagere limiet.

Niet overal 130 km/h

Er zijn 3 belangrijke redenen waarom u niet op iedere snelweg 130 km/h mag rijden:

  • Het is er niet veilig, bijvoorbeeld in scherpe bochten of bij korte afritten.
  • De milieueisen laten het niet toe, bijvoorbeeld op gebied van luchtvervuiling en geluidoverlast.
  • De weg loopt door of langs een natuurgebied.

Hoe zie ik of ik 130 km/h mag rijden?

Omdat 130 km/h de wettelijke maximumsnelheid is, geven we alleen de afwijkende snelheden aan bij een oprit van de snelweg. Staat er geen snelheidsbord? Dan mag u 130 km/h rijden.

Hectometerbordjes

De borden langs de weg geven aan hoe hard u mag rijden. Sinds 2014 staan er bovendien hectometerbordjes langs de weg met daarop de maximumsnelheden afgebeeld.
Bij het linker voorbeeld geldt de 130-regel. Bij het rechter hectometerbordje mag alleen ‘s nachts tussen 19.00 en 6.00 uur 130 km/h gereden worden. Overdag is de aangepaste snelheid 120 km/h.

Normen luchtkwaliteit en geluid bij verhogen maximumsnelheid

Bij het snelhedenbeleid is het uitgangspunt dat we de snelheid alleen verhogen als dat binnen de normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid kan. Voor de verhoging van de snelheid onderzoeken we daarom altijd wat het effect is van de verhoging op de luchtkwaliteit en geluidproductie. Ook kijken we of de snelheidsverhoging past binnen de kaders die gelden voor verkeersveiligheid. Om te zorgen dat we ook na de verhoging van de snelheid blijven voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid, houden we vinger aan de pols. We monitoren de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid.

Documenten