Maximumsnelheid

Maximumsnelheid snelwegen Nederland

De maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen is 130 km/h. Op 13 november 2019 heeft het kabinet besloten om de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/h overdag tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Tussen 19.00 uur en 06.00 uur blijft de maximumsnelheid hetzelfde: waar je nu in deze periode 120 km/h of 130 km/h mag rijden, mag dat straks ook.

De snelheidsverlaging maakt deel uit van een pakket maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor natuurherstel en nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw.

Hoe hard mag ik op deze snelweg?

Tot aan de snelheidsverlaging blijft de huidige maximumsnelheid ongewijzigd. Op de Wegenkaart Maximumsnelheden is te zien wat op dit moment de maximumsnelheid is.

Rijkswaterstaat kondigt de ingangsdatum van de lagere maximumsnelheid aan met advertenties en een verkeersbesluit.

Waar en wanneer mag ik geen 130 km/h rijden?

  • Bij de 80 en 100 km/h-zones bij grote steden
  • Wanneer de spitsstrook open is. Dan geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/h).
  • Op wegen waar dat door verkeersborden is aangegeven

Wat wordt de maximumsnelheid straks?

  • Tussen 06.00 uur en 19.00 uur: 100 km/h (behalve bij de 80 km/h-trajecten en sommige spitsstroken).
  • Tussen 19.00 uur en 06.00 uur: 100 km/h, 120 km/h of 130 km/h. Afhankelijk per traject.

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Borden langs de weg geven de maximumsnelheid aan.

Hectometerborden

De borden langs de weg geven aan hoe hard u mag rijden. Sinds 2014 staan er bovendien hectometerbordjes langs de weg met daarop de maximumsnelheden afgebeeld.

Bij dit hectometerbord is de maximumsnelheid tussen 06.00 uur en 19.00 uur 100 km/h. Tussen 06.00 uur en 19.00 uur is dit 130 km/h.

Luchtkwaliteit, geluidsproductie en verkeersveiligheid

Bij het snelhedenbeleid is het uitgangspunt dat de maximumsnelheid voldoet aan alle normen voor milieu, natuur en verkeersveiligheid. Voor een aanpassing van de snelheid onderzoeken we daarom altijd wat het effect is op de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid. We houden gedurende het jaar de vinger aan de pols en monitoren of de luchtkwaliteit, geluidproductie en verkeersveiligheid aan de normen voldoet.