03 Beheertekeningen

Beheertekeningen

Een beheertekening markeert de grenzen van het gebied waar Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor is. Op de beheertekening zijn de huidige beheergrenzen en de grenzen van het Rijkseigendom aangegeven.

Op verzoek kan Rijkswaterstaat u een (fragment van een) beheertekening ter beschikking stellen van het gebied waar u de werkzaamheden wilt uitvoeren. De schaal van een beheertekening is doorgaans 1:1000. 

Informatie over het verkrijgen van een beheertekening kunt u opvragen bij het dichtstbijzijnde wegen- of waterdistrictskantoor waar de werkzaamheden plaats gaan vinden. U kunt dit doen in een vooroverleg.