Wetten, regels en vergunningen wegen

Wetten, regels en vergunningen

Maximumsnelheid

De maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen is 130 km/h. Maar op diverse plekken en tijden geldt een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, de leefbaarheid rondom de snelwegen en het milieu.

Zienswijzen en bezwaar

Bent u het niet eens met een afgegeven vergunning of het ontwerp van bijvoorbeeld een weg? Dan kunt u uw zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen of bezwaar maken tegen de vergunning.