Geluid langs rijkswegen

Geluid langs rijkswegen

Verkeer maakt geluid en dat kan zorgen voor geluidoverlast. Rijkswaterstaat houdt bij het wijzigen, aanleggen en het dagelijks beheer van rijkswegen in de gaten of het geluid er binnen de wettelijk gestelde grenzen blijft.

Geluid in beeld

Geluidoverlast door verkeer kunnen we niet voorkomen, maar wel beheersen. De onderstaande animatie vertelt hoe Rijkswaterstaat de geluidbelasting langs rijkswegen in kaart brengt. Waarom wij geluid berekenen in plaats van meten. Maar ook zie je welke maatregelen we nemen om de leefbaarheid voor omwonenden te vergroten.

Documenten

Geluidregister

Het geluidregister is een interactieve kaart waarop u actuele informatie rond referentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds vindt. Er zijn maar liefst 60.000 referentiepunten met ieder een eigen geluidproductieplafond.

Bekijk het geluidregister

Geluidproductie beheersen

Wanneer we een rijksweg veranderen, onderhouden en aanleggen, houden we altijd in de gaten of het geluid per referentiepunt onder het vastgestelde geluidproductieplafond blijft. Zo voorkomen we dat de geluidbelasting op woningen langs de weg onbeheerst toeneemt. En omwonenden (meer) geluidoverlast ervaren.

Maatregelen tegen geluidoverlast

Wanneer het geluidproductieplafond of de geluidbelasting op woningen langs rijkswegen de wettelijke norm overschrijdt, onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen tegen geluidsoverlast. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

Veelgestelde vragen

Wat is een geluidproductieplafond?

Hoe hoog het geluidniveau langs een rijksweg mag zijn, hangt af van de locatie. Aan weerszijden van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. Dat zijn geen fysieke punten, maar virtuele punten in een digitaal rekenmodel. Voor ieder punt is een maximaal toegestane geluidproductie berekend. Dit maximum wordt het geluidproductieplafond genoemd. De referentiepunten liggen steeds op 50 m afstand van de weg, op 4 m hoogte en 100 m uit elkaar.

Hoe wordt een geluidproductieplafond vastgesteld?

De hoogte van het geluidproductieplafond is gebaseerd op de verkeerssituatie in 2008 of op besluiten van wegprojecten die voor 2012 waren goedgekeurd. Daar bovenop zit een zogenaamde werkruimte van 1,5 dB. Binnen deze werkruimte kan de geluidproductie toe- en afnemen. Deze werkruimte is ingebouwd om o.a. de normale fluctuaties van jaar tot jaar in de omvang van het verkeer en verkeersgroei op te vangen totdat het plafond is bereikt. 

Toon alle vragen