N99

N99

De N99 loopt van Den Oever bij de Afsluitdijk tot De Kooy bij Den Helder en verbindt de A7 en N9 met elkaar.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Interessante feiten

  • Onderdeel van de N99 is de Amsteldiepdijk, die het Amstelmeer en de Waddenzee van elkaar scheidt.
  • 19 km lang