Autoweg N99

Autoweg N99

De autoweg N99 loopt van Den Oever bij de Afsluitdijk tot De Kooy bij Den Helder en verbindt de A7 en N9 met elkaar.

Open ingesloten pagina

Wegwerkzaamheden N99

Rijkswaterstaat werkt aan een betere bereikbaarheid. Daarom zijn we dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. Dat kan leiden tot (tijdelijke) verkeershinder.

Feiten over de N99

  • Onderdeel van de N99 is de Amsteldiepdijk, die het Amstelmeer en de Waddenzee van elkaar scheidt.
  • Autoweg N99 is 19 km lang.